HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

LUG
Povijesna i etnografska zbirka Lug

31328 Lug
U sastavu: KUD "Petofi Sandor"
Osnovana: 1981.


Kategorija muzejske građe: C
Broj građe: 1000
Lokalna povijesna i etnografska zbirka u baranjskom selu Lugu otvorena je 1981. u prostorima Mjesne zajednice. Kvalitetan fundusu sadrži arheološku, kulturno povijesnu i etnografsku građu, a sakupljen je isključivo temeljem darova mještana. Članovi kulturno umjetničkog društva "Sandor Petofi" uspješno su održavali zbirku i prostorije do 1991.
Zbirka je bila na okupiranom području od 1991. do lipnja 1997. godine, nedostupna stručnim djelatnicima ili službi zaštite spomenika.

Zaštita:

Zbirka je ostala na okupiranom području jer nije bilo moguće evakuirati građu.
Popis građe i darovatelja, fotodokumentacija te publikacija o zbirci tiskana 1984. sačuvani su u KUD-u.
INFORMACIJE O MUZEJU TIJEKOM OKUPACIJE
* Nema informacija o stanju zbirke tijekom okupacije.

Štete na građi:


Štete na muzejskoj građi utvrđene su tek nakon oslobođenja područja krajem 1997.
U prostorije zbirke provaljeno je u kolovozu 1993. i ukradeno 11 rimskih novaca iz vitrine s arheološkom građom. Krađa je prijavljena okupatorskoj miliciji, ali nije sačuvana kopija prijave krađe.

copyright © MDC 1997.-2019.