HR | EN
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

Na stranicama koje slijede predstavljen je rezultat popisivanja i procjene ratnih šteta na muzejskim zgradama i građi, nastalih tijekom Domovinskog rata 1991-1995-1997 u Hrvatskoj.

 

Ustanovljen je broj od 70 u ratu oštećenih i uništenih zgrada muzeja, galerija i zbirki od kojih je 44 pretrpjelo štetu na građi. Krajem 2004. godine, nakon povrata dijela muzejske građe u Vukovar i Jasenovac, utvrđeni broj ratnih šteta na muzejskoj građi u Hrvatskoj: stradalih predmeta je sveukupno 51.652, od kojih je 46.191 nestalo i opljačkano; 3.178 uništeno te 2. 283 oštećeno.

Od 1996 - 1999. prikupljani su podaci i dokumentacija o štetama, izrađen je popis i procjena ratnih šteta na zgradama i građi i te postavljanje web stranica Ratne štete na muzejima i galerijama u Hrvatskoj. Projekt je financiralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Uz financijsku potporu Nacionalnog komiteta UNESCO-a, 2001. godine je nastavljena evaluacija podataka o štetama na muzejskoj građi. Napravljene su stručne analize stradale građe i valorizacija šteta za svaki muzej posebno i općenito za svaku vrstu/zbirku muzejske građe.

Od ukupnog broja stradalih predmeta i zbirki, prema raspoloživoj dokumentaciji predstavljamo izbor od 1271 fotografije nestalih/opljačkanih, uništenih i oštećenih muzejskih predmeta iz 39 muzeja (nije predstavljena građa iz 5 manjih muzejskih zbirki, zbog nedostatka fotografske dokumentacije).
 

Nova nadograđena platforma omogućuje pretraživanje po gradovima, muzejima, vrstama zbirki kao i prema stupnju oštećenja – nestali, uništeni, opljačkani. Također, korisnici će moći potražiti muzeje i zbirke na zemljopisnoj karti Hrvatske i klikom na kartu pogledati podatke o štetama.

 

RATNA ŠTETA NA MUZEJSKOJ GRAĐI

BROJ NESTALIH/OPLJAČKANIH, UNIŠTENIH i OŠTEĆENIH PREDMETA U MUZEJIMA, GALERIJAMA I MUZEJSKIM ZBIRKAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

*2005.godine u tabelu je uključen broj šteta na građi Gradskog muzeja Vukovar i Memorijalnog muzeja Spomen područja Jasenovac koji je točno ustanovljen tek nakon povrata građe.

  Grad, naziv muzeja ili zbirke,
naziv zbirke u muzeju
nestali/ opljačkani
predmeti

uništeni
predmeti

oštećeni
predmeti

ukupno 
u muzeju
           

1

BATINA, Memorijal batinske bitke

 19

   

 19

 

zbirka oružja

       

 2

BELIŠĆE, Muzej Belišće

 

 1

 12

 13

 

kulturno povijesna zbirka

   

5

5

 

tehnička zbirka

 

1

7

8

3

BENKOVAC, Zavičajni muzej

 144

   

144

 

arheološka zbirka

80

   

80

 

numizmatička zbirka

64

   

64

4

BIJELI POTOCI - KAMENSKO, Memorijalni prirodni spomenik i rezervat

 6

   

 6

 

umjetnička zbirka

       

5

BOLMAN, Zbirka bolmanske bitke 

 39

   

 39

 

zbirka oružja

24

   

24

 

memorijalna/dokumentarna zbirka

8

   

8

 

umjetnička zbirka

7

   

7

6

BRLOG,  Etnografska zbirka

 

 250

 

 250

 

etnografska zbirka

       

7

CAVTAT, Zbirka Baltazara Bogišića

 2

 

 1

3

 

etnografska zbirka

   

1

1

 

zbirka knjiga

2

   

2

8

ĆILIPI,  Zavičajni muzej Konavala

 28

 58

 

 86

 

etnografska zbirka

       

9

DALJ, Arheološka zbirka u osnovnoj školi

 137

   

 137

 

arheološka zbirka

102

     
 

numizmatička zbirka

35

     

10

DARDA,  Arheološka zbirka

 13

   

 13

 

arheološka zbirka

       

11

DEBELA KOSA, Etnografska zbirka 

 68

   

 68

 

etnografska zbirka

       

12

DOLNJA KUPČINA, Zavičajni muzej

 

 13

 6

19

 

etnografska zbirka

       

13

DRNIŠ Gradski muzej Drniš

 242

 5 

 32

 279

 

arheološka zbirka

88

   

88

 

numizmatička zbirka

24

   

24

 

etnografska zbirka

26

   

26

 

kulturno povijesna zbirka

34

 

2

 36 36

 

zbirka oružja

12

   

12

 

umjetnička zbirka

58

5

30

 93

14

DUBROVNIK, Dubrovački muzeji,

Kulturno povijesni muzej

 

13

 3

16

 

kulturno povijesna zbirka

 

11

2

13

 

umjetnička zbirka

 

2

1

3

15

DUBROVNIK, Dubrovački muzeji,

Etnografski muzej Rupe

   

 7

7

 

etnografska zbirka

       

16

DUBROVNIK, Umjetnička galerija

   

 1

 1

 

umjetnička zbirka

       

17

ERNESTINOVO, Likovna kolonija kipara naivaca

Petar Smajić

 177

 8

 27

 212

 

umjetnička zbirka

       

18

GOSPIĆ, Muzej Like 
(+ Rodna kuća V. tesle, Smiljan)

 

 39

 23

 62

 

etnografska zbirka

 

31

6

37

 

kulturno povijesna zbirka

 

3

 

3

 

umjetnička zbirka

 

5

17

22

19

ILOK, Muzej grada Iloka

 106

 4

 4

 114

 

etnografska zbirka

1

   

1

 

kulturno povijesna zbirka

12

 

 15

 

zbirka oružja

3

   

 3

 

umjetnička zbirka

90

4

1

 95

20

JASENOVAC, Spomen područje Jasenovac
(+ Muzej "Kula", Stara Gradiška)
 

 14.237

 

 6

 14.243

 

Stanje 1999.

 (2.832)

 

 (6)

 (2.838)

 

memorijalna/dokumentarna zbirka

14.229

   

 14.229

 

umjetnička zbirka

 8

   

 8

 

tehnička zbirka

   

6

6

21

KARLOVAC, Gradski muzej Karlovac
(+ depo kamensko; Memorijalna kuća obitelji Ribar, Vukmanić)

 89

 958

 110

 1. 156

 

etnografska zbirka

 

109

102

 211

 

kulturno povijesna zbirka

9

 

6

 15

 

umjetnička zbirka

13

 

1

  14

 

zbirka oružja

67

 

1

68

 

prirodoslovna zbirka

 

849

 

 849

22

KNIN Kninski muzej

 238

   

 238

 

arheološka zbirka

25

   

25

 

etnografska zbirka

166

   

166

 

zbirka oružja

18

   

18

 

umjetnička zbirka

29

   

29

23

KOPAČEVO, Zoološki muzej Baranje

 98

 684

 224

 1.006

 

etnografska zbirka

9

 

7

16

 

zbirka oružja

14

 

7

21

 

prirodoslovna  zbirka

75

684

210

969

24

LUG, Povijesna i etnografska zbirka

 11

   

 11

 

numizmatička zbirka

       

25

NAŠICE,  Zavičajni muzej

   

 1

 1

 

umjetnička zbirka

       

26

NOVA GRADIŠKA, Gradski muzej

   

 52

52

 

zbirka oružja

   

48

48

 

umjetnička zbirka

   

4

4

27

OSIJEK,  Galerija likovnih umjetnosti

 4

 1

 2

 7

 

umjetnička zbirka

       

28

OSIJEK,  Muzej Slavonije

 108

 2

 194

 304

 

arheološka zbirka

53

   

53

 

etnografska zbirka

 

2

32

34

 

kulturno povijesna zbirka

9

 

19

28

 

umjetnička zbirka

2

 

2

4

 

zbirka oružja

44

 

16

60

 

zbirka knjiga

   

125

125

29

OTAVICE, Crkva Presvetog Otkupitelja - Grobnica obitelji Meštrović

 5

   

 5

 

umjetnička zbirka

       

30

PETRINJA, Galerija Krsto Hegedušić

 56

 

 7

 63

 

umjetnička zbirka

       

31

Plitvička jezera/ KONČAREV KRAJ, Memorijalni muzej Rade Končara

39

 

3

 42

 

etnografska zbirka

22

 

3

25

 

zbirka oružja

1

   

1

 

memorijalna/dokumentarna zbirka

16

   

16

32

Plitvička jezera/ MUKINJE, Muzejska zbirka Spomen doma 6. ličke divizije

 262

   

 262

 

etnografska zbirka

80

   

80

 

zbirka oružja

60

   

60

 

umjetnička zbirka

122

   

122

33

Plitvička jezera/ TRNAVAC, Muzej prve ženske partizanske čete

 151

   

 151

 

etnografska zbirka

114

   

114

 

zbirka oružja

29

   

29

 

memorijalna/dokumentarna zbirka

8

   

8

34

SISAK, Muzej

   

 3

 3

 

kulturno povijesna zbirka

   

1

1

 

umjetnička zbirka

   

2

2

35

SLAKOVCI,  Etnografska zbirka

 

 292

 

 292

 

etnografska zbirka

       

36

SLATINA, Zavičajni muzej - Muzejska zbirka Lisičine

 

 38

 

38

 

etnografska zbirka

 

24

 

 24

 

memorijalna/dokumentarna zbirka

 

14

 

 14

37

SLAVONSKI BROD, Muzej Brodskog posavlja

   

 1

 1

 

prirodoslovna zbirka

       

38

VINKOVCI, Gradski muzej

   

 1

 1

 

arheološka zbirka

       

39

VOJNIĆ, Memorijalni park Petrova gora

 136

 

 99 

 235

 

kulturno povijesna zbirka

60

 

91

151

 

umjetnička zbirka

76

   

76

 

tehnička zbirka

   

8

8

40

VUKMANIĆ, Etnografska zbirka

 28

   

 28

 

etnografska zbirka

28

   

28

41

ZADAR Narodni muzej/Galerija umjetnina

 

 7

 

 7

 

umjetnička zbirka

       

42

ZAGREB,  Prirodoslovni muzej

 

 1

 14

15

 

prirodoslovna zbirka

     

15

43

ZAGREB, Hrvatski povijesni muzej

   

 2

 2

 

umjetnička zbirka

       

44

ŽUPANJA,  Zavičajni muzej S. Gruber

   

 8

 8

 

zbirka oružja

       
45

VUKOVAR, Gradski muzej Vukovar
(+ Zbirka Bauer i galerija umjetnina; Spomen muzej Lavoslava Ružičke; Povijesni muzej)

29.758 804 1.440 32.002
 

arheološka zbirka

2.529   341 2.870
  numizmatička zbirka 16.984     16.984
  etnografska zbirka 1.462   37 1.499
  kulturno povijesna zbirka 3.427 804 882 5.113
  umjetnička zbirka 2.602   62 2.664
  memorijalna/dokumentarna zbirka 2.754   118 2. 872
  UKUPNO 1999. 5.038 2.374 843 8.255
  UKUPNO 2005. 46.191 3.178 2.283 51.652
copyright © MDC 1997.-2018.