HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

MUKINJE
Muzejska zbirka Spomen-doma 6. ličke proleterske divizije

u sklopu Spomen-doma 6. proleterske divizije
23431 Plitvička jezera /Mukinje
Tel: 023/ 774-033
U sastavu: Nacionalni park Plitvička jezera
Osnovano: 1981.


Kategorija:?
Broj građe: ?
U Spomen domu 6. proleterske divizije u Mukinjama kraj Plitvica, eksponati su bili grupirani u tri odvojene zbirke: etnografska zbirka, zbirka likovnih radova suvremenih autora te zbirka ratne opreme i oružja.
Etnografska zbirka: fundus je činila građa koja je predstavljala tradicijski život ličke regije, s predmetima za svakodnevnu upotrebu u seoskim domaćinstvima, na polju i prilikom obavljanja raznih obrtničkih djelatnosti.
Zbirka likovnih radova: sadržavala je oko 120 slika i skulptura, prikupljenih donacijama.
Autori umjetnina bili su slikari priznati u likovnom životu sredina gdje djeluju. Među donatorima bio je i nizozemski slikar Hugo Landheer (www.hugolandheer.nl) , koji je poklonio 45 svojih slika.
Zbirka ratne opreme i oružja: osim faksimila i kopija, zbirka je sadržavala oružje, osobne predmete i dokumente boraca 6. proleterske divizije.
Od rujna 1991. do kolovoza 1995. godine Zbirka je bila na okupiranom području RH, nedostupna muzejskim djelatnicima i službi zaštite spomenika.

Zaštita:

Izvještaji o stanju i zaštiti muzejskog fundusa nisu dostavljani.

Štete na zgradi:


* U Izvješću B. Šulc, ravnateljice MDC, koja je s Komisijom za očevid stanja spomenika kulture na oslobođenom području RH (u organizaciji Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine iz Zagreba) posjetila Mukinje 10. kolovoza 1995. navodi se da je muzejski postav iz 1981. sačuvan u cjelosti a zgrada je neoštećena.
* U Izvješću etnologinje A. Mlinar, višeg konzervatora Uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine - konzervatorski odjel Zagreb, koja je Mukinje posjetila u svibnju 1996. navodi se da na krovištu zgrade zjapi rupa kroz koju prokišnjava, a muzejskih predmeta nema u zgradi.

Više o oštećenim zbirkama►

Zgrada Spomen-doma boraca i omladine VI. proleterske divizije "Nikola Tesla" u kojoj su bile smještene zbirke.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

Zgrada Spomen-doma boraca i omladine VI. proleterske divizije "Nikola Tesla" u kojoj su bile smještene zbirke.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

Mukinje, Zgrada Spomen-doma boraca i omladine VI. proleterske divizije "Nikola Tesla", prostori kancelarije, 17.09.1998.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

Mukinje, Zgrada Spomen-doma boraca i omladine VI. proleterske divizije "Nikola Tesla", detalj prostora, 10.08.1995.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

Mukinje, Zgrada Spomen-doma boraca i omladine VI. proleterske divizije "Nikola Tesla", detalj prostora, 17.09.1998.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

copyright © MDC 1997.-2021.