HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

OSIJEK
Muzej likovnih umjetnosti

31000 Osijek
Europska avenija 9
Tel: 031/ 126 - 220
Fax: 031/ 123 -345
Vrsta muzeja: umjetnički
Osnovan: 1954.


Kategorija muzejske građe: A
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj inventirane građe: 3.662
Broj neinventirane građe: 620
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Galerija se sa svojim fundusom ubraja među najvažnije muzeje likovnog stvaralaštva u Hrvatskoj. Fundus čine tri velike cjeline: slikarstvo i grafika 18. i 19. stoljeća, slikarstvo i grafika 20. stoljeća te zbirka skulptura.
Od rujna 1991. do sredine 1996. godine, Galerija je bila izložena artiljerijskim napadima sa okupiranog područja, iz neposredne okolice.

Zaštita:

Dio muzejske građe A i B kategorije evakuiran je izvan Osijeka. Preostala muzejska građa sklonjena je na sigurna mjesta u Galeriji.
Mikrosnimanje inventarnih knjiga obavljeno je 1991. (Jedna kopija mikrofilmova pohranjena je u arhivi MDC-a).

Štete na zgradi:


13. rujna 1991.
Zgrada Galerije oštećena je izravnim pogocima tijekom napada na grad. Oštećena su pročelja i krovište zgrade. Razbijena su stakla na svim prozorima, na nekoliko njih oštećena je i stolarija. Kako je odmah nakon napada pala jaka kiša, prokišnjavanjem je teško oštećen izložbeni prostor na katu (strop, zidovi, mozaik - parket), te dvije prostorije u prizemlju.
17. rujna 1991.
Bombardiranjem i ponovljenim minobacačkim napadima na Osijek, ponovno je izravnim pogotkom oštećen krov glavne zgrade, na kojem je zjapila rupa, kao i krov, pročelja i prozori dvorišnog objekta u kojem je smještena stolarska radionica.
Do kraja 1991. godine u napadima na grad, krhotinama granata oštećena su sva pročelja zgrade, a direktnim pogocima oštećena je ograda i ulazna vrata od kovanog željeza.
23. travnja 1992.
U minobacačkom napadu na grad opet je oštećen krov na više mjesta. Izravnim pogotkom projektila probijena je rupa na uglu zgrade i na zidu prvog kata prema Kapucinskoj ulici.

Štete na građi:


Izravnim pogotkom granate uništena je jedna slika posuđena MUP-u.
Dvije slike koje su bile posuđene Gradskoj vili, oštećene su krhotinama granata.
Četiri slike trajno posuđene Gradskom muzeju Vukovar, nestale su zajedno s vukovarskom građom.

Više o oštećenim zbirkama►

Osijek, Galerija likovnih umjetnosti,
Oštećenja zgrade nakon granatiranja u rujnu 1991.
(iz fotodokumentacije MDC-a)

Osijek, Galerija likovnih umjetnosti,
Detalj oštećenja zgrade nakon granatiranja u rujnu 1991.
(iz fotodokumentacije MDC-a)

Osijek, Galerija likovnih umjetnosti,
Oštećenje krovišta zgrade nakon granatiranja u rujnu 1991.
(iz fotodokumentacije MDC-a)

copyright © MDC 1997.-2019.