HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

SPLIT
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

21000 Split
Stjepana Gunjače bb
Tel: 021/ 343-983, 345-255
Fax: 021/ 46-666
Vrsta muzeja: nacionalni
Osnovan: 1893


Kategorija muzejske građe: A
Kategorija muzejske zgrade:
Broj inventirane građe:
Broj neinventirane građe:
Mikrosnimljene inventarne knjige:
Jedan od najstarijih muzeja u Hrvatskoj. Skuplja, prezentira i proučava ostatke materijalne i duhovne kulture u Hrvatskoj od 7. do 15. stoljeća s težištem na razdoblju ranofeudalne hrvatske države od 9. do 12. stoljeća. Fundus s više od 14.000 predmeta sastoji se od kamenih spomenika starohrvatskog graditeljstva, grobnih nalaza, oružja, nakita i predmeta svakodnevne uporabe. Osobito je značajna zbirka epigrafskih spomenika od 9. do 12. stoljeća, na kojima su uklesana imena hrvatskih dostojanstvenika, kneževa i kraljeva.
Muzejska zgrada bila je početkom rata ugrožena zbog neprijateljskih operacija iz gradske luke.

Zaštita:

Stalni postav je demontiran te s ostalim muzejskim fundusom i dokumentacijom spremljen na sigurno mjesto.

Štete na zgradi:


15. studeni 1991.
Za bombardiranja Splita iz topovnjača JRM, jedna je granata pogodila istočni zid strojarnice Muzeja i oštetila stubište. Mramorno pročelje zgrade oštećeno je krhotinama projektila. Od detonacije su popucale staklene stijenke Muzeja, površine od 60 četvornih metara. Oštećeni su okviri vrata i prozora, a u interijeru je oštećena lamperija.

Štete na građi:


Štete na građi nije bilo.

Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Oštećena zgrada Muzeja nakon granatiranja 15. studenog 1991.
(iz fotodokumentacije MDC-a)

Eksterijer Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Split. Oštećenja nastala bombardiranjem iz topovnjača JNA 15.11.1991.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

Interijer Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Split. Neeksplodirana mina i oštećenja nastala bombardiranjem iz topovnjača JNA 15.11.1991.(iz fotodokumentacije MDC-a)

Eksterijer Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Split. Oštećenja nastala bombardiranjem iz topovnjača JNA 15.11.1991.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

Oštećenja Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Split. Oštećenja nastala bombardiranjem iz topovnjača JNA 15.11.1991.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

copyright © MDC 1997.-2019.