HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

ZAGREB
Muzej grada Zagreba

10000 Zagreb
Opatička 22
Tel: 01/ 275-552, 428-316
Fax: 01/ 428-294
Vrsta muzeja: zavičajni
Osnovan: 1907.


Kategorija muzejske građe: A
Kategorija muzejske zgrade: A
Broj inventirane građe:
Broj neinventirane građe:
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Područna zbirka: Demetrova ul. 7, Kabinet glazbenih automata Ivana Gerersdorfera (jedinstvena zbirka od 27 primjeraka automatskih orgulja, glazbenih kutija, prvih gramofona i orkestriona).
čuvaonica: Radićev trg 9.
Muzej grada smješten je u kompleksu bivšeg samostana klarisa, izgrađenog 1650. te u Popovu tornju, obrambenoj kuli iz 13. stoljeća. Posjeduje građu i obrađuje teme iz kulturne, umjetničke, ekonomske i političke povijesti grada Zagreba.
Muzej je, kao i ostalih pet zagrebačkih muzeja, nastradao tijekom bombardiranja Gornjeg grada, u listopadu 1991.

Zaštita:

Muzejska građa je selektirana prema kategorijama i u metalnim sanducima pohranjena na sigurno mjesto, kao i knjige inventara i mikrofilmovi.
Mikrosnimanje inventarnih knjiga je obavljeno (jedna kopija pohranjena je u MDC-u).

Štete na zgradi:


7. listopada 1991.
Tijekom raketiranja povijesne jezgre Gornjeg grada stradale su zgrade Muzeja.
Opatička 22 - od rasprsnutih projektila oštećena je žbuka na uličnom pročelju, a veći broj crijepova razbijen je i pomaknut iz ležišta.
Radićev trg 9, čuvaonica - razbijena su sva stakla na prvom katu i oštećeni prozorski okviri.
Demetrova 7, Kabinet glazbenih automata - razbijena su sva prozorska stakla.

Štete na građi:


Nije bilo šteta na građi.

Muzej grada Zagreba, sjeverno-zapadni ugao. Oštećenja nakon raketiranja 07.10.1991.

(snimio Jozo Vranić) 

Zgrada na Radićevom trgu 9, Zagreb, oštećenja nakon raketiranja 07.10.1991. Muzej grada Zagreba. (snimio Velimir Ester)

copyright © MDC 1997.-2019.