HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

SLAVONSKI BROD
Muzej Brodskog Posavlja

35000 Slavonski Brod
A. Starčevića 40
Tel: 035/ 447-415, 446-116
Fax: 035/ 447-897
Vrsta muzeja: regionalni
Osnovan: 1934.


Kategorija muzejske građe: B
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj inventirane građe: 10.856
Broj neinventirane građe: 11.230
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Muzejski postav smješten je u baroknoj zgradi magistrata iz 18. stoljeća, koja je u fazi priprema za obnovu. Uprava i postor za povremene izložbe smješteni su u suvremenu zgradu dograđenu uz muzejsku zgradu. Muzejski fundus čine slijedeći odjeli: geološko-paleontološki, prirodoslovni, arheološki s numizmatičkim, povijesni, kulturnopovijesni, etnografski, galerijski i tehnički, te bogata biblioteka i restauratorsko-konzervatorska radionica.
Muzejske zgrade bile su tijekom svih ratnih godina izložene artiljerijskim napadima s okupiranog područja u neposrednoj blizini.

Zaštita:

Muzejska građa A i B kategorije, kao i dio muzejske dokumentacije, evakuirani su u Gradski muzej Varaždin i Muzej Međimurja Čakovec.
Ostala muzejska građa smještena je u prostorije stalnog postava i podrumske prostore Muzeja, koji nisu adekvatni za pohranu građe kroz dulje vrijeme.
* Evakuirana građa vraćena je u Muzej sredinom 1996.

Štete na zgradi:


Tijekom ratnih godina u nekoliko su navrata prigodom napada na grad pogođene i oštećene zgrade Muzeja.
6. travnja 1992.
Granatiranjem iz Bosanskog Broda pogođeno je krovište Upravne zgrade. Popucala su sva prozorska stakla na objektima Muzeja. Snajperski meci su u unutrašnjosti zgrade uništili dio staklenih muzejskih vitrina.

Štete na građi:


Zbog nedostatka prostora i preseljenja u novu zgradu nije napravljena revizija fundusa.
Ima indicija da je dio građe oštećen. Revizija građe je u pripremi.
Popis ratnih šteta je najavljen, uz potrebu pripreme dokumentacije i fotodokumentacije.

Više o oštećenim zbirkama►
copyright © MDC 1997.-2019.