HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

VOJNIĆ
Memorijalni park Petrova Gora

44420 Vojnić
Uprava: Vojnić,Trg oslobođenja 1
Tel.: 044/74-728
Fax:
Vrsta muzeja: komemorativni
Osnovan: 1966.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade:
Broj muzejskih predmeta: 150
Broj inventirane građe: ?
Broj neinventirane građe: ?
Mikrosnimljene inventarne knjige: ?
Spomen-područje Petrova gora uređeno je i vođeno kao memorijalni park u kojem su bile dvije cjeline: rekonstruirane brvnare središnje partizanske bolnice sa stalnom izložbom o radu bolnice i osoblja, te kompleks oko spomenika V. Bakića podignutog 1981. Lokalitet s brvnarama prikazivao je rad bolnice pomoću originalnih predmeta. U spomeniku je bila izložba o NOB -u na Petrovoj gori.
Od rujna 1991. do kolovoza 1995. Memorijalni park bio je na okupiranom području RH, nepristupačan djelatnicima službe za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

Zaštita:

Izvještaji nisu dostavljani. Zbog okupacije nije bilo moguće izvršiti uvid u stanje objekata i građe.

Štete na građi:

 

Zbirke:

Kulturno povijesna zbirka - nestalo je 60 predmeta a 91 je oštećen.

Umjetnička zbirka - nestalo je 76 predmeta.

Tehnička zbirka - 8 premeta je oštećeno.

Više o oštećenim zbirkama►

Spomenik ustanku naroda Banije i Korduna, Memorijalni park Petrova Gora.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

Uništena zgrada memorijalnog kompleksa podno Bakićevog spomenika.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

Uništeni inventar u izložbenom prostoru u prizemlju spomenika.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

 

 

Uništeni inventar u izložbenom prostoru u prizemlju spomenika.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

copyright © MDC 1997.-2019.