HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

KNIN
Kninski muzej

22300 Knin
Tvrđava b.b.
Tel.: 023/ 560-773
Fax: 023/ 562-151
Vrsta muzeja: regionalni
Osnovan: 1973.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj inventirane građe: 337
Broj neinventirane građe: 2.320
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Fra Lujo Marun osnovao je u Kninu 1887. Hrvatsko starinarsko društvo, koje se bavilo arheološkim istraživanjima antičkih nalaza. Godine 1893. Društvo u Kninu utemeljuje Središnji muzej hrvatskih spomenika. Izlošci su 1942. sklonjeni u Sinj, a nakon Drugoga svjetskog rata preneseni u Split, gdje je osnovan Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.
U Kninu je muzej ponovno osnovan 1973., smješten je u tvrđavi Starog grada, jednome od najvećih i najvrednijih spomenika kulture te vrste u Dalmaciji. Gradnja tvrđave počela je u IX. stoljeću, a dograđivana je u srednjem vijeku, te u tursko (16. - 17. st.) i mletačko doba (17. - 18. st.). Do 1991. godine stalni postav bio je raspoređen u više adaptiranih objekata unutar tvrđave koja se obnavljala. Fundus muzeja čine arheološka, etnografska, paleontološka, galerijska zbirka i zbirka novije povijesti te biblioteka.
Od rujna 1991. do kolovoza 1995. godine Muzej je bio na okupiranom području RH, nedostupan muzejskim djelatnicima i službi zaštite spomenika.

Zaštita:

Izvještaji o stanju i zaštiti muzejskog fundusa nisu dostavljani.
INFORMACIJE O MUZEJU TIJEKOM OKUPACIJE
* U zgradi tvrđave, barutani, bio je do dolaska UNPROFOR-a smješten zatvor.
* U svibnju 1994., novinar The Independenta g. Robert Fisk bio je u Muzeju i od direktora Milojka Budimira dobio informacije o zbirci Ivana Meštrovića i arhivi iz Muzeja Drniške krajine, koja je deponirana u dvije podrumske prostorije Kninskog muzeja.
* Prema izvješću Promatračke misije EZ-a. i dr. Colina Kaisera, stručnog savjetnika Vijeća Europe koji su u Kninu boravili u lipnju 1994., Muzej je samo dijelom u funkciji. Građa iz Drniškoga muzeja pohranjena je u tvrđavi (etnografska zbirka, knjižnica i zbirka Meštrović).
* Prema izvješću iz lipnja 1994. dr. C. Kaisera, stručnog savjetnika Vijeća Europe, etnografska zbirka je otvorena u novom odjelu, radovi na uređenju zgrade za arheološku zbirku obustavljeni su tijekom rata, a zbirka NOB-a je u depou. Uz direktora u Muzeju rade arheolog, etnolog, konzervator i još tri djelatnika. U Muzeju su deponirane arhiva Franjevačkog samostana iz Knina i dio arheološke zbirke iz Plitvica. Najznačajnija je zbirka prenesena iz Muzeja Drniške krajine (408 predmeta), knjižnica i etnografska zbirka te dio zbirke Ivana Meštrovića (25 skulptura i 7 slika) od koje je 7 slika nestalo tijekom rata, pa je M. Budimir nestanak prijavio tamošnjoj policiji.
* Nakon oslobođenja Knina 5. kolovoza 1995. u muzejskim zgradama na tvrđavi nekoliko je dana boravila Hrvatska vojska.
Navedene informacije uglavnom su potvrđene. Drniška građa, pohranjena u tvrđavi vraćena je u Drniš. Sigurno je da nedostaje određeni broj građe Kninskog muzeja a broj uništene i oštećene građe još nije utvrđen.

Štete na zgradi:


Većih šteta na zgradama nije bilo no provaljena je i devastirana većina ulaznih vrata. Veliki broj rasvjetnih tijela je uništen. Oprema fotolaboratorija uglavnom je razbijena ili nestala, kao i pribor i alati za terenski rad.
U svim prostorijama zatečen je nered i prljavština.

Štete na građi:


Zbog potpuno nesređene i manjkave prijeratne dokumentacije te nedostatka inventarnih brojeva na zatečenoj građi, stručni djelatnici Muzeja imaju poteškoća s revizijom muzejskog fundusa. No sigurno je da stanoviti broj građe nedostaje. Nestale su i kopije starohrvatskih nalaza iz okolice Knina te određeni broj numizmatike. Pronađen je revers o predaji arheoloških predmeta s lokaliteta Burnum na restauraciju u Narodni muzej u Beogradu.

Više o oštećenim zbirkama►

Kninski muzej
Građa drniškog muzeja "pohranjena" u Kninu
(snimila Branka Šulc, 8/95.)

Kninski muzej
Građa drniškog muzeja "pohranjena" u Kninu
(snimila Branka Šulc, 8/95.)
 

copyright © MDC 1997.-2019.