HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

ZAGREB
Hrvatski prirodoslovni muzej

10000 Zagreb
Demetrova 1
Tel: 01/ 428-596, 428-615
Fax: 01/ 424-998
Vrsta muzeja: prirodoslovni
Osnovan: 1846/1986.


Kategorija muzejske građe: A
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj inventirane građe: 412.145
Broj neinventirane građe: 714.885
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Muzej je smješten u gornjogradskoj palači iz 19. st. Posjeduje zbirke minerala i stijena iz cijelog svijeta, zoološke zbirke, te geološko-paleontološku zbirku, koja je sa zbirkom krapinskog pleistocena (Homo sapiens neanderthalensis) spomenik svjetske kulturne i prirodne baštine.
Muzej je, kao i ostalih pet zagrebačkih muzeja, nastradao za bombardiranja Gornjeg grada, u listopadu 1991.

Zaštita:

Krapinska zbirka i ostala građa najviše kategorije, kao i rariteti iz biblioteke, spakirani su i spremljeni na sigurno mjesto, spremni za hitnu evakuaciju. Knjige inventara i holotipovi pohranjeni su u metalne sanduke. Mikrosnimanje inventarnih knjiga je obavljeno (jedna kopija pohranjena je u MDC-u).

Štete na zgradi:


7. listopada 1991.
Tijekom bombardiranja povijesne jezgre Gornjeg grada, od snažnih detonacija i krhotina projektila razbijen je veliki broj stakala na cijeloj zgradi, a veći broj prozorskih i vratnih okvira izbijen je iz ležišta.

Štete na građi:


Od krhotina projektila i polomljenih prozorskih stakala oštećeno je četrnaest minerala, a jedan je uništen.

Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, Demetrova 1. Oštećenja pročelja nakon raketiranja 07.10.1991. 

(iz fotodokumentacije MDC-a)

copyright © MDC 1997.-2019.