HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

ZAGREB
Hrvatski povijesni muzej

10000 Zagreb
Matoševa 9
Tel: 01/ 277-991
Fax: 01/ 425-515
Vrsta muzeja: nacionalni
Osnovan: 1846./1952.


Kategorija muzejske građe: A
Kategorija muzejske zgrade: A
Broj inventirane građe: 105.757
Broj neinventirane građe: 61.584
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Područna zbirka:
KONČAREV KRAJ, Memorijalni muzej Rade Končara
Povijesni muzej osnovan je 1846. u sklopu Narodnog muzeja u Zagrebu, a u današnjem obliku djeluje od 1952. Muzejski fundus sadrži građu nacionalne prošlosti, a smješten je u najljepšoj baroknoj gornjogradskoj palači Oršić-Rauch iz 1764. godine.
Pripojenjem Muzeja revolucije naroda Hrvatske 1991. godine, fundus je obogaćen građom 20. stoljeća.
Muzej je, kao i ostalih pet zagrebačkih muzeja, nastradao tijekom bombardiranja Gornjeg grada, u listopadu 1991.

Zaštita:

Muzejska građa spremljena je na sigurnije mjesto, a predmeti najviših kategorija smješteni u metalne sanduke, spremni su za eventualnu evakuaciju, kao i sva muzejska dokumentacija. Organizirana je cjelovita protupožarna zaštita.
Mikrosnimanje inventarnih knjiga je obavljeno (1 kopija pohranjena u arhivi MDC-a).

Štete na zgradi:


7. listopada 1991.
Za raketiranja Gornjeg grada, oštećena je zgrada Muzeja. Polomljen je velik broj prozorskih stakala i okvira. Oštećena je krovna konstrukcija te razbijen veliki broj crijepova.

Štete na građi:


Zbog oštećenja prozora, kao posljedice granatiranja, po jednoj je slici u podrumskom spremištu curila voda koja je oštetila platno.
Druga slika, koja je bila posuđena Banskim dvorima, zadobila je veće i manje poderotine, ogrebotine i sitnija oštećenja boje od krhotina granata.

Više o oštećenim zbirkama►

Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, Pročelje zgrade nakon bombardiranja Gornjeg grada 7. listopada 1991. 
(snimio Velimir Ester)

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb. Oštećenja nakon bombardiranja Gornjeg grada 7. listopada 1991.

(snimio Velimir Ester)

copyright © MDC 1997.-2019.