HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

SISAK
Gradski muzej Sisak

44000 Sisak
Ul. kralja Tomislava 10.
Tel: 044/ 43-080
Fax: 044/ 43-080
Vrsta muzeja: zavičajni
Osnovan: 1951.


Kategorija muzejske građe: B
Kategorija muzejske zgrade: A
Broj inventirane građe: 11.873
Broj neinventirane građe: 5.857
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Muzej je smješten u tri zgrade: sisačkome STAROM GRADU, koji je spomenik nulte kategorije, u zgradi VELIKOG KAPTOLA iz prve polovice 19. stoljeća i u UPRAVNOJ zgradi u Tomislavovoj ulici 10. Stari grad i Veliki kaptol čekaju obnovu, pa je fundus (arheologija, etnologija, kulturna povijest, galerija) uglavnom pohranjen.
Od 1991. do 1995. Sisak je bio ugrožen zbog blizine okupiranog područja.

Zaštita:

Izvršena je selekcija najvrednije građe u svim zbirkama Muzeja, stručnoj knjižnici i fototeci. Odabrana građa i stručna dokumentacija pripremljena je za eventualnu evakuaciju.
Izvršeno je sigurnosno mikrosnimanje svih inventarnih knjiga, te knjiga ulaska i izlaska.
Osamnaest sanduka muzejske građe evakuirano je u Zagreb. Ostatak građe ostao je pohranjen u neadekvatnim muzejskim prostorima.
* Evakuirana građa vraćena je u Muzej u svibnju 1994.

Štete na zgradi:


30. prosinca 1991.
Za neprijateljskog granatiranja, neposredno ispred UPRAVNE zgrade u Tomislavovoj ulici pala je granata. Granata je oštetila pročelje, razbila sve prozore, a krhotine granate i stakla oštetile su muzejsku građu pohranjenu u podrumu.
Granatiran je i STARI GRAD. Oštećeni su krovište i pokrov.

Štete na građi:


Krhotine granate probušile su jednu sliku pohranjenu u podrumu Upravne zgrade. Kroz rupu na krovu, izazvanu granatiranjem Starog grada, padala je kiša pa je voda oštetila jednu pohranjenu sliku.
Oštećeno je (izjedeno od moljaca) 77 komada etnografskog tekstila zbog neodgovarajuće pohrane evakuirane građe.

Više o oštećenim zbirkama►

Muzej Sisak, oštećena slika iz fundusa, detalj.
(iz fototeke MDC-a)
 

copyright © MDC 1997.-2019.