HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

KARLOVAC
Gradski muzej Karlovac

47000 Karlovac
Strossmayerov trg 7
Tel: 047/ 228-666
Fax; 047/ 229-873
Vrsta muzeja: gradski
Osnovan: 1952.


Kategorija muzejske građe: B
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj inventirane građe: 16.159
Broj neinventirane građe 1.510
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Područna zbirka:
VUKMANIĆ, Memorijalna kuća obitelji Ribar
Čuvaonica:
KAMENSKO, Zgrada Stare škole (etnografska i prirodoslovna građa)
Muzej je smješten u baroknoj zgradi iz 17.stoljeća, koja je jedan od najstarijih primjera stambene arhitekture tipa curie (dvorca), prilagođene urbanom načinu života u tvrđavi.
Bogati fundus podijeljen je u nekoliko odjela: arheološki, kulturnopovijesni, etnografski, povijesni i prirodoslovni. Galerija Vjekoslav Karas smještena je u drugoj zgradi.
Zgrada Gradskog muzeja bila je izložena artiljerijskim napadima s okupiranog područja, iz neposredne blizine, od listopada 1991. do kolovoza 1995.
Područne zbirke i čuvaonice nalazile su se na okupiranom području, nepristupačne muzejskim djelatnicima.

Zaštita:

Muzejska je građa selektirana, pa su predmeti A i B kategorije evakuirani u Zagreb, u suradnji sa Zavodom za restauriranje umjetnina iz Zagreba.
Ostala građa bila je pohranjena u prizemlju Muzeja i u neadekvatnim prostorima vojarne na Jelačićevom trgu.
Memorijalna kuća u Vukmaniću i čuvaonica u Kamenskom, zbog nedostatka vremena nisu evakuirane, niti je građa bila zaštićena.

Štete na zgradi:


Tijekom uzastopnih napada na grad iz raznih teških oružja, zgrada Muzeja, tek obnovljena 1990., pretrpjela je višestruka razaranja.
Najveće štete nastale su od 4. do 7. listopada 1991., i tijekom akcije "Oluja" u kolovozu 1995.
Najteže je stradalo dvorišno krilo krovišta te južni krov zgrade pogođen minom, koja je oštetila pokrov, krovnu konstrukciju, opšave i žlijebove. Istočno pročelje zgrade oštećeno je krhotinama projektila. Razbijena su stakla na svim prozorima, oštećen je telefonski vod i izolacija cijevi za centralno grijanje.

Štete na građi:


Dio kulturnopovijesne građe, pohranjene u zgradi vojarne na Jelačićevu trgu, oštećen je ili otuđen, zbog neodgovarajuće pohrane te provala u zgradu. Zbirka oružja, pohranjena u Vukmaniću, nestala je.
Arheološka građa pretpjela je lakša oštećenja prigodom selidbe u sigurnije prostore.
Građa prirodoslovne zbirke (geološko - paleontološka, botanička i zoološka zbirka) bila je pohranjena u staroj školi u Kamenskom. Prostorije i ormari u kojima je zbirka bila spremljena, razbijeni su i uništeni pogotkom granate, pa je uništena cjelokupna zbirka od 934 predmeta.
Etnografska građa, posebno tekstil, koja je bila pohranjena u Kamenskom, pretrpjela je granatiranje objekta, izloženost vlazi i fizičkoj devastaciji. Revizija zbirke započela je odmah nakon oslobođenja te obilaska čuvaonice i zbirke na oslobođenom području.
Velik broj predmeta je uništen, pa ih se moralo otpisati iz muzejskog inventara.
Znatan dio zbirke je teško oštećen. Veliki dio teško oštećene građe već je restauriran ili se restaurira. Ima indicija da je određeni broj građe nestao.
Zbog velikog broja nestale, uništene i oštećene građe svih muzejskih odjela, popis šteta još je u tijeku, pa navedene brojke nisu definitivne.

Više o oštećenim zbirkama►

Gradski muzej, Karlovac, pročelje. Obilazak ratom oštećenih mjesta 08.01.1992.
(snimila Jadranka Vinterhalter)

Gradski muzej, Karlovac. Obilazak ratom oštećenih mjesta 08.01.1992.

(snimila Jadranka Vinterhalter)

Gradski muzej, Karlovac. Obilazak ratom oštećenih mjesta 08.01.1992.
(snimila Jadranka Vinterhalter)

Gradski muzej, Karlovac, pročelje. Obilazak ratom oštećenih mjesta 08.01.1992.

(snimila Jadranka Vinterhalter)

Gradski muzej, Karlovac. Oštećenja pročelja muzeja tijekom bombardiranja 07.10.1991.

(snimio Zlatko Kale)

copyright © MDC 1997.-2019.