HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

DARDA
Arheološka zbirka u Mjesnoj zajednici Darda


ARHEOLOŠKA ZBIRKA
u Mjesnoj zajednici Darda
31326 Darda
Osnovana: 1984.


Kategorija muzejske građe: B
Broj građe: 13
Zbirka od 11 keramičkih posuda i 2 brončane narukvice iz srednjeg brončanog doba, nađena u Kopačevu, zaštićena je i upisana u Registar pokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika u Osijeku pod reg. brojem 141.
Znanstvena obrada i valorizacija te popis predmeta s fotodokumentacijom, objavljeni su u Analima JAZU, Osijek 1984. (J Šimić, Nalaz južnopanonske inkrustirane keramike iz Kopačeva).
Zbirka se nalazila u prostorima Mjesne zajednice u Dardi, na okupiranom području od 1991. do lipnja 1997. godine, nedostupna stručnim djelatnicima ili službi zaštite spomenika.

Zaštita:

Zbog nedostatka vremena zbirka nije evakuirana i ostala je nezaštićena na okupiranom području.
INFORMACIJE O MUZEJU TIJEKOM OKUPACIJE
* Nema informacija o stanju zbirke tijekom okupacije.

Štete na građi:


Nakon oslobođenja i vraćanja područja Baranje u sklop RH, ustanovljen je nestanak Zbirke iz prostora Mjesne zajednice, a zaposlenici nemaju nikakvih saznanja o njenoj sudbini.

Zbirke:

Arheološka zbirka - 13 nestalih predmeta.

Više o oštećenim zbirkama►
copyright © MDC 1997.-2020.