HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

OSIJEK
Muzej Slavonije

31000 Osijek
Trg sv. Trojstva 6
Tel: 031/122-505, 24-728
Fax: 031/120-959
Vrsta muzeja: nacionalni
Osnovan: 1877.


Kategorija muzejske građe: A
Kategorija muzejske zgrade: A
Broj inventirane građe: 81.258
Broj neinventirane građe: 28.640
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Čuvaonica: u zgradi BASTIONA VIII.
Muzej Slavonije jedna je od najstarijih, a po veličini fundusa i najvažnijih muzejskih ustanova u Hrvatskoj. Fundus od približno 130.000 predmeta, raspoređen je u arheološki, numizmatički, kulturnopovijesni, povijesni, etnografski, tehnički i prirodoslovni odjel, te iznimno bogatu biblioteku. Smješten je unutar Tvrđe, povijesnourbane cjeline nastale u tursko doba, mijenjane tijekom vremena u danas sačuvani barokni ambijent.
Od rujna 1991. do 1996. godine, Muzej je bio izložen artiljerijskim napadima i razaranju s okupiranog područja, iz neposredne okolice.

Zaštita:

Muzejska građa A i B kategorije evakuirana je izvan Osijeka.
Zbog velikog broja građe i nedostatka prostora za pohranu dio građe ostao je u redovnim čuvaonicama, a najveći dio građe spremljen je unutar muzejskih zgrada u neadekvatne podrumske prostore, gdje je građa bila zbijena i nepristupačna muzejskim djelatnicima.
Inventarne knjige su mikrosnimljene (jedna kopija je pohranjena u arhivi MDC-a).

Štete na zgradi:


Tijekom ratnih godina opetovani artiljerijski napadi na Tvrđu i zgrade Muzeja, uzrokovali su izravna oštećenja zgrada.
14. rujna 1991.
U minobacačkim i artiljerijskim napadima na osječku Tvrđu, teže je oštećena zgrada Muzeja, kao i njezina unutrašnjost.
Uz oštećenja krovišta i pokrova, poremećena je statika nosivih zidova u toj, ionako statički ugroženoj, zgradi. Oštećenja su nastala izravnim minobacačkim napadima i kao posljedica detonacije od miniranog mosta.
Na Bastionu je oštećen krov i vrata, polomljena su prozorska stakla i okviri.
22. rujna 1991.
U napadu na grad ponovno je oštećeno krovište muzejske zgrade.
28. rujna 1991.
Prigodom napada iz Baranje, tri pogotka u ulicu ispred muzejske zgrade oštetila su rimski sarkofag i pročelje zgrade. Polomljena su prozorska stakla.
5. listopada 1991.
U artiljerijskom napadu na grad ponovno je pogođena zgrada Muzeja, pa su oštećena pročelja, razbijena stakla i okovi na prozorima i vratima.
4. studenoga 1991.
U napadu iz pravca Tenje, topovskom je granatom probijen krov Muzeja; ulazna rupa bila je prema Kuhačevoj ulici, a izlazna prema Lapidariju. U interijeru je oštećen strop, luster i dio klasicističkog namještaja.
24. prosinca 1991.
Tijekom napada na grad izravno je pogođeno dvorište Bastiona.
3. siječnja 1992.
U artiljerijskom napadu ponovno je oštećeno krovište Bastiona.
9. travnja 1992.
Za bombardiranja Tvrđe iz pravca Baranje, ponovno je izravno pogođeno krovište muzejske zgrade.
15. travnja 1992.
Prilikom artiljerijskog napada na grad, krhotine granata oštetile su krovište i pročelja, te razbile prozorska stakla na muzejskoj zgradi. Oštećeni su rimski sarkofazi u Lapidariju.
5. svibnja 1992.
Prigodom artiljerijskog napada na Tvrđu razbijena su stakla na Bastionu.
6. svibnja 1992.
Izravnim pogotkom granate na pločnik Trga sv.Trojstva, ispred zgrade Muzeja, oštećeno je pročelje i polomljena prozorska stakla.
7. svibnja 1992.
U topničkom napadu na grad, kad je pogođen kip sv. Trojstva, ponovno je oštećeno pročelje Muzeja i rimski sarkofazi iz Lapidarija.
17. svibnja 1992.
U napadu na grad, granata koja je pala ispred zgrade Muzeja ponovno je oštetila pročelje i razbila prozorska stakla. Zgrada je prokišnjavala zbog rupa na pročelju i na krovu, pa je u predvorju prvog kata uništen parket. Kroz razbijene prozore ulazili su golubovi, pa su prostor i inventar bili uprljani.
7. kolovoza 1995.
U Dravi nasuprot Tvrđe eksplodirala je eksplozivna naprava od nekoliko stotina kilograma eksploziva. Ponovno su stradale obnovljene zgrade Muzeja: polomljen je i rastresen crijepni pokrov, razbijena su stakla na prozorima, oštećene konstrukcije vrata i prozora. Nekoliko prozora i vrata izbijeno je iz ležišta, izbijene su brave i oštećeni okovi na prozorima i vratima, jako je oštećena osnovna konstrukcija velikog lučnog prozora u Lapidariju.

Štete na građi:


Krhotine granata oštetile su klasicistički namještaj i rimske sarkofage u Lapidariju.
Oštećenja na ostaloj građi, koja je zbog ratnih okolnosti bila pohranjena u neprikladne podrumske prostore Muzeja i Bastiona, izazvala je voda i vlaga koja je ulazila kroz razbijene prozore, kao i nemogućnost provjetravanja privremenih i stalnih čuvaonica.
Na građi, evakuiranoj izvan Osijeka, koja je vraćena u Muzej početkom 1997., uočene su štete nastale u transportu i uslijed neprikladne pohrane.

Više o oštećenim zbirkama►

Osijek, Muzej Slavonije. Oštećenja zgrade Muzeja tijekom ratnih operacija 1992.
(iz fotodokumentacije MDC-a)

Osijek, Muzej Slavonije. Oštećenja zgrade Muzeja tijekom ratnih operacija 1992.

(iz fotodokumentacije MDC-a) 

Osijek, Muzej Slavonije. Oštećenja zgrade Muzeja tijekom ratnih operacija 1992.

(iz fotodokumentacije MDC-a) 

Osijek, Muzej SlavonijeOštećenja zgrade Muzeja tijekom ratnih operacija 1992.(iz fotodokumentacije MDC-a) 

Osijek, Muzej SlavonijeOštećenja zgrade Muzeja tijekom ratnih operacija 1992.(iz fotodokumentacije MDC-a) 

copyright © MDC 1997.-2019.