HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

KOPAČEVO
Zoološki muzej Baranje

31327 Bilje / Kopačevo
Kiš Ferenca 11
U sastavu: Park prirode Kopački rit
Vrsta muzeja: prirodoslovni
Osnovan: 1973.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: C
Broj muzejskih predmeta: približno 1000
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
U jedinstvenom prirodnom rezervatu Kopačkom ritu, bogatome biljnim i životinjskim vrstama, nalazio se Zoološki muzej Baranje, smješten u adaptiranoj zgradi Doma kulture. U stalnom postavu otvorenoga, dioramskog tipa bila je predstavljena flora i fauna te regije, vrijedna ornitološka zbirka sa bogatom zbirkom ptičjih jaja, zbirka lovačkih trofeja, osteoloških preparata lubanja te ribarski pribor i alat.
U fundusu je bilo i nekoliko zanimljivih primjeraka hladnog i vatrenog oružja iz 17.,18. i 19. st.
Muzej je bio na privremeno okupiranom području RH od rujna 1991. do prve polovine 1997. nedostupan muzejskim djelatnicima i službi zaštite.

Zaštita:

Zgrada i građa ostali su na okupiranom području. Izvještaji o eventualnoj zaštiti građe nisu dostavljani.
INFORMACIJE O MUZEJU TIJEKOM OKUPACIJE
Nije bilo informacija o stanju Muzeja i muzejske građe za vrijeme okupacije
Nakon povratka u Kopačevo, u svibnju 1997. utvrđena su oštećenja na zgradi u kojoj je smješten Muzej. Muzejski postav je devastiran a građa je uništena i nestala.

Štete na zgradi:


Pročelja su oštećena krhotinama projektila, razbijena su prozorska stakla, uništene električne instalacije a unutrašnjost i okolica zgrade bile su prepune smeća i prljavštine.

Štete na građi:


Muzejski postav iz prijeratnog vremena devastiran je djelomično zbog utjecaja vlage i nedostatka stručne brige tijekom 6 i pol godina okupacije a većim djelom zbog namjernog uništavanja i otuđivanja eksponata.
Zbirka ptičjih jaja je uništena (većina jaja je razbijena) a djelomično i ornitološka zbirka.
Lovački trofeji i zbirka lubanja i rogova, nestali su.
Nestala je i vrijedna zbirka oružja iz 17. i 18. stoljeća.

Više o oštećenim zbirkama►

Kopačevo, Zoološki muzej Baranje
Uništena zbirka ptičjih jaja
(snimio Davor Javorović, 11/97.)

Zoološki muzej Baranje, Kopačevo

Zgrada muzeja oštećena u ratu (snimljeno u lipnju 1998.).

(iz fotodokumentacije MDC-a)

copyright © MDC 1997.-2019.