HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

CAVTAT
Zbirka Baltazara Bogišića HAZU


20210 Cavtat
Knežev dvor, Obala 18
Tel:020/ 478-556
Fax: 020/478-556
U sastavu: Zavod za povijesne znanosti HAZU,
Dubrovnik
Vrsta muzeja: zavičajni
Osnovan: 1909.


Kategorija muzejske građe: A
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj inventirane građe: 36.257
Broj neinventirane građe: 4.156
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Muzej posjeduje zbirke grafika, slika, etnografskih predmeta, primijenjene umjetnosti i starog oružja te bogatu biblioteku hrvatskog znanstvenika, skupljača i bibliofila Baltazara Bogišića (1834. - 1908.). Smješten je u renesansnom Kneževu dvoru iz 16. stoljeća.
Od listopada 1991. do listopada 1992. godine, bio je na privremeno okupiranom području RH.

Zaštita:

Nije bilo uvjeta za evakuaciju. Fundus zbirke spremljen je u sanduke i pohranjen u prizemlju zgrade. Nekoliko manjih kolekcija - rukopisi, inkunabule, numizmatička zbirka, grafički listovi i radovi vezilačke radionice - pohranjeni su u četiri obiteljske kuće u Cavtatu.

Štete na zgradi:


Glavno krovište Kneževa dvora oštećeno je u granatiranju 1992. godine.

Štete na građi:


Sva je građa zbog neprovjetravanja zgrade u ratnim uvjetima, bila izložena prekomjernoj vlazi.
Teško je oštećen nevjestinski kožnati pojas ukrašen karniolima, restauriran u predratnim godinama. Dio građe, pohranjene u obiteljskim kućama, pronašla je i pretraživala okupatorska vojska. Revizijom građe u studenom 1992., konstatiran je nestanak dva rukopisa.

Zbirke:

Etnografska zbirka - 1 oštećen predmet.

Zbirka knjiga - 2 nestala predmeta.

Više o oštećenim zbirkama►


Cavtat, Zbirka Baltazara Bogišića,
Oštećeni nevjestinski pojas (19. st.) ukrašen karniolima.
(snimila Jozefina Dautbegović, 8/97.)

copyright © MDC 1997.-2019.