HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

ZMAJEVAC
Zavičajni muzej Zmajevac

31307 Zmajevac
Vrsta muzeja: zavičajni
Osnovan: 1980.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: C
Broj inventirane građe: ?
Broj neinventirane građe: ?
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Muzej je smješten u zgradi iz 1880. godine. Ima vrijednu arheološku, povijesnu, kulturno-povijesnu i likovnu građu, koja je izložena u improviziranom stalnom postavu. Većina građe pohranjena je u zgradi u improviziranim čuvaonicama.
Nadzor nad Muzejom ima Savez Mađara Republike Hrvatske, Osijek.
Muzej se nalazio u privremeno okupiranom području od 1991. do lipnja 1997. godine, nedostupan stručnim djelatnicima ili službi zaštite spomenika.

Zaštita:

Nema izvještaja o zaštiti građe.
Nema informacija o Muzeju i građi za vrijeme okupacije.

Štete na zgradi:


Na zgradi nema šteta prouzročenih direktnim ratnim djelovanjem. Zgrada je zapuštena i vlažna uslijed šestogodišnjeg neodržavanja.

copyright © MDC 1997.-2019.