HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

ŽUPANJA
Zavičajni muzej Stjepana Grubera

32270 Županja
Savska 3
Tel: 032/ 837-101
Fax: 032/ 837-101
Vrsta muzeja: zavičajni
Osnovan: 1953.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: A
Broj inventirane građe: 3.466
Broj neinventirane građe: 2.500
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Muzejski kompleks smješten je pokraj Save, u zgrade Čardaka i Agencije povezane vrtom.
Čardak iz 18. stoljeća, jedini takav sačuvani objekt u Hrvatskoj, bio je stan i ured časnika iz doba Vojne Krajine a u susjednoj zgradi Agencije bili su uredi pristaništa, pograničnih službi i carinarnica.
Muzej ima arheološki, kulturnopovijesni, povijesni, etnografski i galerijski odjel te biblioteku.
Od godine 1991. do 1996. bio je izložen artiljerijskim napadima s okupiranog područja u neposrednoj okolici.

Zaštita:

Zgrade su bile označene znakom Haaške konvencije.
Muzejska građa je selektirana, pa su najvredniji predmeti evakuirani izvan grada a ostali predmeti pohranjeni su u najsigurnije prostore Muzeja. Muzejska dokumentacija i arhivski dokumenti zapakirani su i pohranjeni u privatnu kuću. Inventarne knjige su mikrosnimljene (Jedna kopija pohranjena u MDC -u).
* Evakuirana građa vraćena je u Muzej sredinom 1997.

Štete na zgradi:


Tijekom rata granate su učestalo padale u neposrednu okolicu muzejskih objekata, koji su bili ugroženi i čestim detonacijama plutajućih mina u Savi.
Srpanj 1992.
Granata, koja je je pala u neposrednoj blizini, prouzročila je oštećenje krovišta Agencije i Čardaka. Poremećena je statika krovnih greda, rastreseni su dimnjaci i crijepovi. BR>Razbijena su stakla na svim prozorima.
Ožujak 1993.
Deaktiviranje plutajućih mina u Savi, uzrokovalo je daljnje statičke poremećaje obje zgrade, oštećenje krovišta te ponovno razbijanje prozorskih stakala.
Srpanj 1993.
Tenkovska granata, koja je pala u dvorište susjednog objekta, prouzročila je nove štete na krovištu Čardaka. Nosiva krovna greda izbačena je iz ležišta, razdrmani su dimnjaci, nekoliko prozora je izbačeno iz ležišta, oštećeni su prozorski okovi i stolarija. Krhotine granate oštetile su drvenu ogradu balkona čardaka.

Štete na građi:


Lakša oštećenja pretrpio je dio građe, pohranjen u neprikladne, vlažne prizemne prostore.
Na evakuiranoj građi, vraćenoj u Muzej sredinom 1997., uočena su oštećenja nastala u transportu.

Zbirke:

Zbirka oružja - oštećeno je 8 predmeta.

Više o oštećenim zbirkama►
copyright © MDC 1997.-2019.