HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

SLATINA
Zavičajni muzej Slatina

33520 Slatina
Šetalište Julija Burgera 1
Tel: 033/551-278
Fax: 033/551-278
U sklopu: Centar za kulturu
Vrsta muzeja: zavičajni
Osnovan: 1984.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade:
Broj inventirane građe: 252
Broj neinventirane građe: 716
Mikrosmnimljene inventarne knjige: ne
Područne zbirke:
LISIČINE, Muzejska zbirka (rodna kuća narodnog heroja N. Miljanovića-Karaule: oružje, ordeni, knjižice, osobni predmeti; etnografski predmeti u kuhinji).
VOĆIN , Spomen - soba 21. slavonske brigade u Voćinu (bez originalnih predmeta, samo fotografije i dokumenti).
Muzej je novijeg datuma i građa se još prikuplja i obrađuje. Smješten je u prostorijama dvorca grofova Draškovića. Ima etnografsku zbirku i zbirku novije povijesti.
Od kolovoza 1991. do svibnja 1995. bio je izložen avionskim i artiljerijskim napadima s okupiranog područja u neposrednoj okolici.

Zaštita:

Sva muzejska građa je propisno spakirana i pohranjena u sigurne prostore u gradu.
Građu u područnim zbirkama zbog okolnosti nije bilo moguće evakuirati.

Štete na zgradi:


Studeni i početak prosinca 1991.
Prilikom žestokih avionskih i artiljerijskih napada na Slatinu, uslijed detonacija u okolici, urušila se stropna konstrukcija na dvije razine u zgradi Draškovićeva dvorca.
13./14. prosinca 1991.
Tijekom povlačenja, neprijatelj je spalio zgrade u Lisičinama i Voćinu u kojima su bile smještene područne zbirke.

Štete na građi:


Građa iz Muzeja nije oštećena.
U zgradi područne zbirke u Lisičinama izgorjelo je 25 etnografskih predmeta i 13 predmeta iz zbirke novije povijesti (oružje, dijelovi odjeće, dokumenti i sl.).

Više o oštećenim zbirkama►

Spaljena zgrada muzejske zbirke u Lisičinama.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

Spaljena zgrada muzejske zbirke u Lisičinama.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

copyright © MDC 1997.-2019.