HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

OBROVAC
Zavičajni muzej Obrovac

23450 Obrovac
Tel: 023/ 689-061
U sastavu: Narodno sveučilište
Vrsta muzeja: zavičajni
Osnovan: 1982.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: C
Broj inventirane građe: 0
Broj neinventirane građe: 489
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Muzej ima arheološku zbirku, koja je utemeljena na istraživanjima Antuna Colnaga (Obrovac, 1862. - Split, 1936.) u okolici Obrovca (dio te zbirke je nakon Drugoga svjetskog rata prenesen u Zadar, a dio je nestao). Muzej danas osim arheološke ima zbirku etnografske građe te novije povijesti.
Bio je u privremeno okupiranom području RH od listopada 1991. do kolovoza 1995., nedostupan muzealcima i službi zaštite spomenika.

Zaštita:

Nema informacija o zaštiti građe, jer izvještaji nisu dostavljani.
INFORMACIJE O MUZEJU TIJEKOM OKUPACIJE
* U lipnju 1994., Promatračka misija EZ-a obavila je očevid stanja u Muzeju. U Izvješću misije navodi se, da se cijelokupan fundus nalazi u Obrovcu, izuzev nekoliko predmeta i dosta filmova i negativa koji su u ostali u Zadru tijekom rata. Tadašnja direktorica Muzeja Sava Ljubičić istaknula je problem nemogućnosti preventivne zaštite zbirke tekstila.
Muzej je bio otvoren za javnost, ponajprije za škole.

Štete na zgradi:


Osim zapuštenosti i prljavštine zgrada nije pretrpjela znatnije štete.

Štete na građi:


Građa zatečena u Muzeju nakon oslobođenja, na prvi pogled nije oštećena.
 

copyright © MDC 1997.-2019.