HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

BENKOVAC
Zavičajni muzej Benkovac


23420 Benkovac
Kaštel
U sastavu: Narodno sveučilište Benkovac
Vrsta muzeja: zavičajni
Osnovan: 1984.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj inventirane građe:
Broj neinventirane građe:
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Muzej je osnovan 1984. godine i smješten u srednjovjekovnom Kaštelu. U stalnom postavu su bile prezentirane zbirke etnografskih i kulturnopovijesnih predmeta te arheološka građa sa stotinjak lokaliteta benkovačkoga područja, kojom je prikazan slijed arheoloških razdoblja od paleolita do srednjega vijeka.
Muzej je bio na okupiranom području od 1991. do 5. kolovoza 1995., nedostupan muzejskim djelatnicima i službi zaštite spomenika.

Zaštita:

Ne postoje izvješća o zaštiti građe i zgrade.
* Prema izvješću Promatračke misije EZ-a, iz lipnja 1994., Muzej je bio otvoren za javnost, a muzejski fundus cjelovit.

Štete na zgradi:


Direktnih šteta na zgradi nije bilo. Muzej i muzejska građa zatečeni su u neredu, zapušteni i prljavi.

Štete na građi:


Utvrđen je nestanak inventarnih knjiga zbirki i dijela muzejske građe.
Nije moguće utvrditi popis nestale i uništene građe, nedostaje fotodokumentacija.

copyright © MDC 1997.-2019.