HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

DUBROVNIK
Umjetnička galerija Dubrovnik

20000 Dubrovnik
Put Frana Supila 23
Tel.: 020/ 26-590
Vrsta muzeja: umjetnički
Osnovan: 1945.


Kategorija muzejske građe: B
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj inventirane građe: 1665
Broj neinventirane građe: 0
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Galerija je smještena u palači preuređenoj za galerijsku namjenu. Fundusom prezentira razvoj hrvatske umjetnosti, s naglaskom na dubrovačkom krugu, od kraja 19. stoljeća do suvremenosti.
Od listopada 1991.do listopada 1992.godine bila je izložena artiljerijskim napadima iz neposredne okolice.

Zaštita:

Stalni je postav skinut pravodobno, sve umjetnine iz muzejske zbirke pohranjene su na sigurno mjesto u gradu.

Štete na zgradi:


Tijekom 1991. i 1992. za uzastopnih artiljerijskih napada na Grad zgrada Galerije oštećena je u više navrata.
Oštećena su dvoja vrata izložbene prostorije na drugom katu. Jedna vrata probio je snajperski metak i oštetio parket u izložbenoj dvorani, druga vrata probio je projektil i udario u zid dvorane. Od detonacija je popucalo 17 prozorskih stakala na južnom pročelju, a dva su oštećena na istočnom pročelju zgrade. Od pogotka projektila oštećen je krov, pomaknuti su i razbijeni crijepovi. Uslijed detonacija oštećene su metalne konstrukcije staklenih površina u prizemlju i na drugom katu.

Štete na građi:


Šteta na građi u Galeriji nije bilo.
Slika Vlahe Bukovca "Konavoka", koja je od 1985. posuđena Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima, lakše je oštećena u požaru.

Više o oštećenim zbirkama►
copyright © MDC 1997.-2019.