HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

STARA GRADIŠKA
Spomen područje Jasenovac


STARI GRAD, "KULA"
5435 Stara Gradiška
U sastavu: SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: A
Broj inventirane građe: 736
Broj neinventirane građe: ?
Mikrosnimljena inventarna knjiga: da
Stalna muzejska izložba o logoru Stara Gradiška bila je postavljena u autentičnom prostoru logorske kule - mučilišta iz Drugog svjetskog rata. Kula je sastavni dio tvrđave iz 16. stoljeća, koja je proširena 1762. u sklopu Vojne krajine, kada je sagrađena i kula. Do 1991. u kompleksu tvrđave bio je smješten zatvor.
Muzejska građa bila je inventirana u knjigama Memorijalnog muzeja Jasenovac.
Stara Gradiška bila je u okupiranom području od listopada 1991. do svibnja 1995., nedostupna muzejskim djelatnicima i službi zaštite spomenika.

Zaštita:

Građa stalne muzejske izložbe bila je prenesena u Jasenovac.
Objekt je bio obilježen znakom Haaške konvencije.
* Na Kuli i tvrđavi obavljali su se zaštitni radovi. Uprava je bila upozorena da se taj objekt, koji ima svojstvo spomenika kulture, ne smije koristiti u vojne svrhe.
* U tvrđavi je bilo UNPROFOR-ovo skladište teškog naoružanja srpskih pobunjenika, što je u suprotnosti s odredbama Haaške konvencije.
Nema drugih informacija o eventualnoj zaštiti objekta i građe.

Štete na zgradi:


17. kolovoza 1991.
Na Kuli su nastala oštećenja izazvana projektilom Jugoslavenske armije iz pravca Bosanske Gradiške. Oštećeno je krovište na površini 2-3 četvorna metra.
Tijekom rata zgrada je izravno pogođena s više projektila velike razorne moći pa je na sjeveroistočnom dijelu urušena nosiva konstrukcija, svodovi prizemlja, kata i bočnih obzida.

Štete na građi:


Građa izložbe o logoru Stara Gradiška, prenesena je radi zaštite u Muzej Jasenovac te je nestala zajedno s jasenovačkom građom. U mikrofilmiranoj Knjizi inventara upisano je 96 predmeta i 640 dokumenata, što je ukupno 736 brojeva nestale građe.

copyright © MDC 1997.-2019.