HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

CAVTAT
Muzeji i galerije Konavala - Kuća Bukovac


20210 Cavtat
Ul. Vlahe Bukovca 5
Tel: 020/ 26-590
U sastavu: UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK
Vrsta muzeja: umjetnički
Osnovan: 1964.


Kategorija muzejske građe: B
Kategorija muzejske zgrade:C
Broj inventirane građe: 88
Broj neinventirane građe: 209
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Muzej je smješten u rodnoj kući poznatoga hrvatskog slikara Vlahe Bukovca (1855. - 1922.), u kojoj su izložene umjetnikove slike i crteži te arhivski materijal, namještaj i slikarove uspomene.
Galerija je bila na privremeno okupiranom području RH, od listopada 1991. do listopada 1992. godine.

Zaštita:

Slike i manji predmeti iz Galerije evakuirani su u Dubrovnik, 28. rujna 1991., dva dana prije okupacije Cavtata. Slike su izvađene iz okvira koji su ostali u Galeriji. Prenesen je fond od 88 radova Vlahe Bukovca i 12 radova njegovih kćeri i unuke, također slikarica.
Namještaj i ostali predmeti zbirke ostali su u Cavtatu u zgradi Galerije.

Štete na zgradi:


Krovište je oštećeno krhotinama granata. Zgrada je otprije u izrazito lošem stanju.

Štete na građi:


Muzejska građa koja je ostala u kući - namještaj, sitni ukrasni i uporabni predmeti, papirnati materijal - otprije je u izrazito lošem stanju koje se pogoršava nepodesnim uvjetima čuvanja u zatvorenoj zgradi.

copyright © MDC 1997.-2019.