HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

ZAGREB
Muzeji Ivana Meštrovića - Atelijer Meštrović

10000 Zagreb
Mletačka 8
Tel: 01/ 428-586, 428-966
Fax: 01/ 274-411
U sastavu: FUNDACIJA I. MEŠTROVIĆA
Vrsta muzeja: umjetnički
Osnovan: 1959.


Kategorija muzejske građe: A
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj inventirane građe: 307
Broj neinventirane građe: 0
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Muzej je smješten u kompleksu zgrada (17./18. st.), koje su adaptirane u obiteljsku kuću i atelier. Meštrović je ondje živio i radio od 1922. do 1942. Fundus zbirke čine 302 skulpture, pokućstvo izrađeno po Meštrovićevim nacrtima te bogata fotodokumentarna i arhivska građa. U fundusu je pohranjeno još 1069 arhitektonskih nacrta i djela I. Meštrovića, koje su vlasništvo umjetnikovih nasljednika.
Muzej je, kao i ostalih pet zagrebačkih muzeja, nastradao za bombardiranja Gornjeg grada, u listopadu 1991.

Zaštita:

Muzejska građa u stalnom postavu podijeljena je po kategorijama i zaštićena prema mogućnostima prostora. Većina skulptura skinuta je s postamenata, položena na pod i zaštićena vrećama pijeska, drvenim sanducima ili platnom. Mikrofilmirane su inventarne knjige, a dokumentacija, arhiva i radovi na papiru spremljeni su u metalne ormare.

Štete na zgradi:


7. listopada 1991.
Za bombardiranja povijesne jezgre Gornjeg grada, od snažnih detonacija i raspršenih dijelova projektila oštećena je zgrada muzeja. Zgrada je ugrožena statički i građevinski, napuknula je nosiva greda u međustropnoj konstrukciji, kao i nekoliko nosivih zidova.
Demolirano je dvostruko stakleno krovište ateljea, kao i metalna konstrukcija krovišta.
Uništen je stakleni zid izložbenog prostora u prizemlju, razbijena su sva prozorska stakla na kući. Oštećeni su drveni okviri vrata i prozora te parketi.

Štete na građi:


Brončana skulptura "Sjećanje II" zadobila je nekoliko dubljih ogrebotina od raspršenih komada stakla i drugog materijala.

Zagreb, Atelier Meštrović nakon bombardiranja Gornjeg grada 7. listopada 1991. 
(snimio Boris Cvjetanović)

Zagreb, Atelier Meštrović nakon bombardiranja Gornjeg grada 7. listopada 1991. 
(snimio Boris Cvjetanović)

Zagreb, Atelier Meštrović nakon bombardiranja Gornjeg grada 7. listopada 1991. 
(snimio Boris Cvjetanović)

Zagreb, Atelier Meštrović nakon bombardiranja Gornjeg grada 7. listopada 1991. 
(snimio Boris Cvjetanović)

Zagreb, Atelier Meštrović nakon bombardiranja Gornjeg grada 7. listopada 1991. (snimio Boris Cvjetanović)

Zagreb, Atelier Meštrović nakon bombardiranja Gornjeg grada 7. listopada 1991. (snimio Boris Cvjetanović)

copyright © MDC 1997.-2019.