HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

ŠIBENIK
Muzej grada Šibenika

22000 Šibenik
Gradska vrata 3
Tel.: 022/ 213-880
Fax: 022/ 213-355
Vrsta muzeja: regionalni
Osnovan: 1925


Kategorija muzejske građe: B
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj inventirane građe: 22.778
Broj neinventirane građe: 36.923
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Područna zbirka:
BRIBIRSKA GLAVICA, arheološki lokalitet i muzejska zbirka na lokalitetu
Muzej je smješten u Kneževoj palači i ima arheološki, povijesni, kulturnopovijesni i etnografski odjel te biblioteku i restauratorsku radionicu. Fundus s više od 20 tisuća predmeta dokumentira povijest Šibenika i okolice.
Od 1991. do 1995. godine bio je ugrožen zbog blizine okupiranog područja u šibenskom zaleđu.

Zaštita:

Stalni postav Muzeja je demontiran i zajedno s ostatkom fundusa pohranjen na sigurno mjesto. Knjige inventara i ostala dokumentacija zapakirani su i pripremljeni za evakuiranje.

Štete na zgradi:


17. - 24. rujna 1991.
Tijekom napada na grad, izravnim pogotkom u muzejski kompleks - Kneževu palaču - oštećen je pokrov sjevernog krila, površine 50 četvornih metara; razbijena su armirana stakla četiriju krovnih svjetlarnika i uništen je odvod gromobrana. Oštećen je pokrov na krovu južnog krila zgrade. Južno pročelje zgrade oštećeno je s tri pogotka pancirnim zrnima od 40 mm. Jedno zrno je u dijelu stalnog postava uništilo detektor protuprovalnog sustava. Više prozorskih stakala na zgradi je polomljeno, a oštećena je i prozorska drvenarija.
Od krhotina projektila stradao je krov atrija, hidroizolacija i izložbeni prostor u atriju.

Štete na građi:


Na pohranjenoj građi uočena su manja oštećenja.

copyright © MDC 1997.-2019.