HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

VALPOVO
Muzej Valpovštine

31550 Valpovo
Dvorac Normann Prandau
Tel: 031/ 650-490
U sastavu: Ustanova za kulturnu djelatnost "A. Evetović Miroljub"
Vrsta muzeja: zavičajni
Osnovan: 1954.


Kategorija muzejske građe: B
Kategorija muzejske zgrade: A
Broj inventirane građe: 1457
Broj neinventirane građe: oko 2100
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Muzej je smješten u dvorcu Normann Prandau, koji je adaptacijom srednjovjekovnog utvrđenja i dogradnjom krila u 18. stoljeću te obnovom 1805. godine dobio današnji izgled. Osim etnografske zbirke i zbirke novije povijesti, fundus čini vrijedna kulturnopovijesna zbirka s preostalim inventarom dvorca i vlastelinstva, te trofejnom lovačkom zbirkom.
Muzej nema stalnog postava ni zaposlenih stručnih djelatnika, a građa je pohranjena. Godine 1990. započela je adaptacija i popravak dvorca, no radovi su prekinuti zbog rata i nastavljeni 1996.
Od 1991. do 1995. godine Muzej je bio izložen artiljerijskim napadima iz okupiranog područja u neposrednoj okolici.

Zaštita:

Muzejski fundus bio je deponiran u zgradi, a manji dio na drugim mjestima u gradu.

Štete na zgradi:


2. listopada 1991.
U topničkom napadu pogođen je toranj iznad pročelne palače te je oštećen armirani nosač gornjeg dijela tornja na površini od desetak četvornih metara. Na krovu je uništeno 500 biber crijepova.
26. listopada 1991.
Izravno je pogođen krov pročelne palače, oštećena su tri nosača i letve, razbijeno je otprilike oko 1500 komada crijepova i polomljeno dvadesetak metara oluka te srušena nosiva greda. Polupana su prozorska stakla.
13. prosinca 1991.
Pogođeno je desno krilo krova s dvorišne strane, pa su uništene letve i crijep na površini od tri četvorna metra.
3. siječnja 1992.
Izravni pogodak u srednjovjekovnu kulu napravio je udubljenje u zidu široko tridesetak centimetara.
23. ožujka 1992.
Pogotkom u zid lijevog krila blizu krovišta nastalo je oštećenje promjera 35 cm, duboko desetak centimetara.

Štete na građi:


Građa je u vrlo lošem stanju uslijed pohrane u neprikladnim prostorima i uvjetima kojima je izložena zbog obnavljanja kompleksa dvorca kao i zbog nedostatka stručnog nadzora.

Valpovo, Muzej Valpovštine. Toranj dvorca Prandau Normann oštećen granatiranjem 2. listopada 1991.
(iz fotodokumentacije MDC-a)

Dvorac u kojem je smješten Muzej Valpovštine, izgled krovišta nakon izravnog pogotka 26.10.1991. u 21,05 sati.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

copyright © MDC 1997.-2019.