HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

TRNAVAC
Muzej Prve ženske partizanske čete

23431 Plitvička jezera/Trnavac
U sastavu: Memorijalni prirodni spomenik i rezervat
Bijeli potoci - Kamensko
Vrsta muzeja: memorijalni
Osnovan: 1977.


Kategorija muzejske građe: C
Broj građe: 151
Muzej se nalazi u mjestu osnivanja prve ženske partizanske čete 1942. godine.
U fundusu muzeja su se osim autentičnih predmeta vezanih za NOB: oružja, odlikovanja i priznanja, čuvali originalni etnografski predmeti ovog kraja, koje su Muzeju darovale žene sudionice 1. ženske partizanske čete.
Zbirka je zaštićena Rješenjem o preventivnoj zaštiti (br.03-UP/I-607/1) Regionalnog zavoda
za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu, 20.6.1986. godine.
Muzej je bio na okupiranom području od 1991. do 1997. godine, nedostupan stručnim djelatnicima ili službi zaštite spomenika.

Zaštita:


Štete na zgradi i muzejskoj građi utvrđene su tek nakon oslobođenja i vraćanja područja, u sklop RH u kolovozu 1995. Zgrada u kojoj je bio smješten Muzej devastirana je, a predmeti zbirke su nestali.

Štete na građi:


Štete na zgradi i muzejskoj građi utvrđene su tek nakon oslobođenja i vraćanja područja, u sklop RH u kolovozu 1995.
Zgrada u kojoj je bio smješten Muzej devastirana je, a predmeti zbirke su nestali.

Više o oštećenim zbirkama►

Zgrada Spomen-doma prve ženske partizanske čete u Trnavcu.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

copyright © MDC 1997.-2019.