HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

OTOČAC
Muzej Gacke Otočac

53220 Otočac
Kralja Zvonimira 37
Tel: 053/ 771-143
Fax: 053/ 771-143
U sastavu: Narodno sveučilište
Vrsta muzeja: zavičajni
Osnovan: 1962.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: C
Broj inventirane građe:
Broj neinventirane građe: 830
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Muzej je smješten u historicističkoj zgradi iz 19. stoljeća, zajedno s drugim sadržajima Narodnog sveučilišta. Ima arheološku zbirku, spomen - zbirku Stojana Aralice, zbirku iz Domovinskog rata, kulturnopovijesnu i etnografsku zbirku. Fundus je vrijedan, ali je muzejski postav improvizacija jer nema stručnog djelatnika.
Muzej je od 1991. do 1995. godine bio ugrožen zbog blizine okupiranog područja.

Zaštita:

Većina muzejske građe bila je sklonjena u sigurne prostore.

Štete na zgradi:


Rujan 1991.
Izravni pogoci u krovište oštetili su krovnu konstrukciju i pokrov. Od krhotina su oštećeni unutrašnji zidovi i drvena oplata. Na dvorišnom pročelju probijena je rupa i rastresen zid na dva mjesta.
Rujan 1993.
Izravnim pogocima u zgradu nastale su nove štete. Ponovno je oštećena krovna konstrukcija i pokrov. Probijen je istočni zabatni zid, urušeni zidovi u unutrašnjosti. Izravnim pogotkom oštećen je dimnjak centralnog grijanja.

Štete na građi:


Šteta na građi nije bilo.

copyright © MDC 1997.-2019.