HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

VUKOVAR
Gradski muzej Vukovar – Spomen-muzej Lavoslava Ružičke

32000 Vukovar
M. Pijade 35
U sastavu: GRADSKI MUZEJ VUKOVAR
Vrsta muzeja: biografski
Osnovan: 1977.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj muzejskih predmeta: 525
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Muzej je bio smješten u rodnoj kući kemičara Lavoslava Ružičke (Vukovar, 1887.- Zurich, 1976.), koji je 1939. dobio Nobelovu nagradu za kemiju. Njegov životni put i rad predočeni su nizom dokumenata, predmeta iz radnoga kabineta i rodne kuće, te zbirkom medalja, plaketa i priznanja s posebnim naglaskom na otkrićima u području organske kemije.

Štete na zgradi:


Nakon ratnih razaranja od zgrade je ostala samo ruševina bez krova, u kojoj raste korov i drveće.
Dio zbirke pohranjen u zgradi, uništen je, a dio evakuiran u prostore Gradskog muzeja, otuđen je s ostalom vukovarskom muzejskom građom.

Više o oštećenim zbirkama►

Vukovar, Spomen muzej Lavoslava Ružičke razoren 1992.
(iz fotodokumentacije MDC-a)

Vukovar, Spomen muzej Lavoslava Ružičke razoren 1992.
(iz fotodokumentacije MDC-a)

Vukovar, Spomen muzej Lavoslava Ružičke razoren 1992.
(iz fotodokumentacije MDC-a)

copyright © MDC 1997.-2019.