HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

VUKOVAR
Gradski muzej Vukovar – Povijesni muzej (Spomen muzej II. kongresa KPJ)

32230 Vukovar
Maršala Tita 1.
U sastavu: GRADSKI MUZEJ VUKOVAR
Vrsta muzeja: komemorativni
Osnovan: 1960.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj muzejskih predmeta: 4.270
Muzej je bio smješten u zgradi Radničkog doma u kojoj je 1920. godine održan II. kongres KPJ. Zbirkom originalnih predmeta, dokumenata i foto-dokumentacijom prikazivao je razvoj radničkog pokreta NOB-a te osnivanje KPJ (1919. i 1920. godina).

Štete na zgradi:


U bombardiranju grada teško je oštećena fasada i kupola koja se urušila. U ponovljenom bombardiranju zgrada je zapaljena, pa je danas vidljiva samo u konturama vanjskih zidova.

Štete na građi:


Dio zbirke pohranjen u zgradi uništen je, a dio evakuiran u prostore Gradskog muzeja otuđen je s ostalom vukovarskom muzejskom građom.

Više o oštećenim zbirkama►

Vukovar, zgrada Povijesnog muzeja (Spomen muzej II. kongresa KPJ)

(iz fotodokumentacije MDC-a)

Vukovar, zgrada Povijesnog muzeja  (Spomen muzej II. kongresa KPJ)

(iz fotodokumentacije MDC-a)

Vukovar, zgrada Povijesnog muzeja  (Spomen muzej II. kongresa KPJ)

(iz fotodokumentacije MDC-a)

Vukovar, ruševina Povijesnog muzeja (Spomen muzej II. kongresa KPJ)
(iz fotodokumentacije MDC-a, 1992.)

copyright © MDC 1997.-2019.