HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

VARAŽDIN
Gradski muzej Varaždin

42000 Varaždin
Strossmayerovo šetalište 7
el: 042/ 212-918, 212-919
Fax: 042/ 51-519
Vrsta muzeja: regionalni
Osnovan: 1925


Kategorija muzejske zgrade: A
Kategorija muzejske građe: A
Broj inventirane građe: 43.211
Broj neinventirane građe: 56.535
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Muzej je smješten u renesansnoj utvrdi, Starom gradu, građenoj od 14. do 18. stoljeća. Fundus od nekoliko desetaka tisuća predmeta čine arheološki, etnografski i kulturnopovijesni odjel, te POVIJESNI, entomološki i GALERIJSKI odjel, koji su smješteni u druge zgrade.
Varaždin, pa tako i muzejski objekti, bili su izloženi artiljerijskim napadima u rujnu 1991. tijekom povlačenja JNA iz Varaždina.

Zaštita:

Muzejska dokumentacija svih odjela bila je spremljena u metalne sanduke, a inventarne knjige odvojene od inventarnih kartica i pohranjene na različita mjesta. Izabrana je najvrednija muzejska građa i spremljena u metalne sanduke. Za muzejske predmete u stalnim postavima pripremljeni su sanduci i liste s popisom predmeta za svaki pojedini sanduk, te se u slučaju opasnosti predmeti sklanjaju i unose u podrum. Uređena su skloništa za građu i osoblje.
Obavljeno je mikrosnimanje inventarnih knjiga, a jedna kopija je pohranjena u MDC-u.
* Na pohrani u GMV je muzejska građa evakuirana iz muzeja u Vinkovcima, Osijeku, Slavonskom Brodu, te crkveni inventar s područja Slavonije i Baranje.

Štete na građi:


Šteta na građi nije bilo.

copyright © MDC 1997.-2019.