HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

VARAŽDIN
Gradski muzej Varaždin – Povijesni odjel

42000 Varaždin
Trg M. Stančića 3
Tel.: 042/44-079
U sastavu: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
Osnovan: 1953.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj inventirane građe: 4.810
Broj neinventirane građe: 6.340
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Povijesni odjel bio je smješten u zgradu nekadašnje Isusovačke gimnazije. (Sredinom 1997. iseljen je jer je zgrada darovana novoosnovanoj Varaždinskoj biskupiji).

Štete na zgradi:


17. - 19. rujna 1991.
Tijekom napada na grad, izravnim pogotkom granate oštećen je krov južnog dijela zgrade, srušen je dimnjak i uništeno više od 100 crijepova, pa je u krovištu zjapila rupa. Ulaz u zgradu oštećen je izravnim udarcem mine, od kojeg su uništena ulazna staklena vrata, dvije vitrine i slomljena stakla na 14 prozora prizemlja i prvog kata. Od prodora metaka i krhotina granata oštećeni su unutarnji zidovi u četiri prostorije te južno pročelje zgrade.

copyright © MDC 1997.-2019.