HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

VARAŽDIN
Gradski muzej Varaždin – Galerija starih i novih majstora

42000 Varaždin
Trg Miljenka Stančića 3
Tel.: 042/48-604
U sastavu: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
Vrsta muzeja: umjetnički
Osnovana: 1939.


Kategorija muzejske građe: B
Kategorija muzejske zgrade: A
Broj inventirane građe: 2.412
Broj neinventirane građe: 811
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Galerija se nalazi nedaleko od Starog grada, u obnovljenoj palači Sermage, reprezentativnoj baroknoj zgradi iz 18. stoljeća. Fundus s više od 3000 djela nizozemskih, francuskih, talijanskih, njemačkih i domaćih majstora, obuhvaća vrijeme od 15. stoljeća do suvremenosti.

Štete na zgradi:


17. - 19. rujna 1991.
Prilikom artiljerijskog napada na grad, u blizini zgrade Galerije eksplodirala je granata. Geleri su oštetili pročelje palače i razbili sedam prozorskih stakala.

copyright © MDC 1997.-2019.