HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

KAMENSKO
Gradski muzej Karlovac – stara škola Kamensko

čuvaonica GRADSKOG MUZEJA KARLOVAC
47000 Karlovac / Kamensko


Zbog pomanjkanja odgovarajućih prostora u gradu, zgrada stare škole služila je Karlovačkom muzeju kao čuvaonica etnografske i prirodoslovne građe.
Zgrada škole bila je na okupiranom području pet ratnih godina, nedostupna muzejskim djelatnicima, izložena ratnom razaranju te fizičkoj i prirodnoj devastaciji.

Zaštita:

Zbog nedostatka vremena, građa pohranjena u zgradi nije bila evakuirana.
INFORMACIJE O POHRANJENOJ GRAĐI TIJEKOM OKUPACIJE
* Sudbina zbirke nije bila poznata do očevida Promatračke misije EZ-e u lipnju 1994. U njihovom Izvješću piše da je građa teško oštećena s tragovima vandalizma i oštećenjima od kiše.
Nakon oslobođenja područja 5. kolovoza 1995., utvrđeno je da je zgrada devastirana a građa teško oštećena, uništena i nestala.

Štete na zgradi:


Zgrada, kao i prirodoslovna i etnografska muzejska građa pohranjena u njoj, uništene su i teško oštećene granatiranjem i namjernim devastiranjem. Oštećenja na dijelu etnografskog tekstila izazvali su glodavci te vlaga i nemogućnost provjetravanja za vrijeme okupacije.

Zgrada škole u Kamenskom, u kojoj je bila deponirana etnografska građa Gradskog muzeja Karlovac (od 1991. do rujna 1995. okupirano područje).
(iz fotodokumentacije MDC-a)

Kamensko, Čuvaonica Gradskog muzeja Karlovac,
Stanje etnografske građe nakon oslobođenja
(snimio Darko Fajt, 8/95.)

Kamensko, Čuvaonica Gradskog muzeja Karlovac,
Ormari i muzejska građa prirodoslovne zbirke nakon oslobođenja
(snimio Vladimir Peršin, 8/95.)

copyright © MDC 1997.-2019.