HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

VUKMANIĆ
Gradski muzej Karlovac – Memorijalna kuća obitelji Ribar

47205 Vukmanić
U sastavu: GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
Vrsta muzeja: biografski
Osnovan: 1968.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: C
Obiteljska kuća Ribar darovana je karlovačkom Gradskom muzeju, zajedno s namještajem i velikim brojem dokumenata o životu i radu članova obitelji Ive Lole, Jurice i dr. Ivana Ribara (približno 220 predmeta). Veći dio dokumentacije prezentirane u postavu odnosio se na predratno i ratno razdoblje, a zaseban dio na poslijeratno djelovanje dr. Ivana Ribara do 1964. godine. Građa je inventirana u sklopu Karlovačkog muzeja.
Zbirka obitelji Ribar zapremala je 1. kat zgrade. Na tavanu je bila deponirana zbirka oružja iz 19. i 20. st. U prizemlju zgrade bio je mjesni ured, ambulanta i poštanski ured.
Od listopada 1991. do kolovoza 1995., Vukmanić je bio na okupiranom području nedostupan muzejskim djelatnicima.

Zaštita:

Muzejski djelatnik iz Vukmanića uspio je spasiti petnaestak predmeta i evakuirati ih u Karlovac. Zgrada i većina građe ostali su u okupiranom Vukmaniću bez zaštite.
INFORMACIJE O MEMORIJALNOJ KUĆI TIJEKOM OKUPACIJE
* Prema informacijama od 4. listopada 1991. kad Vukmanić pada pod okupaciju, saznaje se da je prilikom borbi oštećena zgrada i da je opljačkana muzejska građa.
* Tijekom okupacije u zgradi je bila smještena milicija.
* Granatiranje neposredne okoline zgrade za okupacije dovelo je do novih oštećenja zgrade.
Nakon oslobođenja 5. kolovoza 1995. informacije su potvrđene. Zgrada je zatečena teško devastirana a najveći dio građe je otuđen.

Štete na zgradi:


Krovište i pročelja zgrade oštećeni su mitraljeskim mecima i krhotinama granata. Razbijena su sva vrata i prozori, isčupani su i otuđeni parketi i dva kamina. Uništene su el. instalacije i sanitarije.

Štete na građi:


Najveći dio pohranjene i izložene građe nije zatečen u zgradi. Zbirka obitelji Ribar, zbirke oružja iz 19. i 20. st. te etnografska građa, nestale su.
Na uljenoj slici - portretu dr.Ivana Ribara, radu Cate Dujšin Ribar, izrezana je glava.
Nestala i oštećena građa popisana je u sklopu popisa šteta na građi Karlovačkog muzeja.
* U svibnju 1997. u privatnoj kući u Vojniću pronađen je dio namještaja iz zbirke Ribar. Oštećeni namještaj vraćen je i pohranjen u Karlovačkom muzeju.

Vukmanić, Memorijalna kuća obitelji Ribar,
Portret kojem je izrezana glava
(snimio Vladimir Peršin, 8/95.)

Vukmanić, Memorijalna kuća obitelji Ribar,
Ormar ukraden iz muzeja tijekom okupacije
(iz fototeke Gradskog muzeja Karlovac)

Vukmanić, Memorijalna kuća obitelji Ribar,
Ukradeni ormar pronađen u Vojniću 1997. godine
(iz fototeke Gradskog muzeja Karlovac)
 

copyright © MDC 1997.-2019.