HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

DRNIŠ
Gradski muzej Drniš


22320 Drniš
Božidara Adžije bb
Tel: 022/ 886-774
Fax: 022/ 886-216
U sastavu: Centar za kulturu
Vrsta muzeja: zavičajni
Osnovan: 1970


Kategorija muzejske građe: B
Kategorija muzejske zgrade: C
Broj inventirane građe: 247
Broj neinventirane građe: 120
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Osim arheološke i etnografske zbirke, Muzej posjeduje zbirku slika i skulptura I. Meštrovića (1883. - 1962.), jednog od najznačajnijih hrvatskih kipara 19. i početka 20. stoljeća.
Od ožujka 1994. do oslobođenja Drniša, Muzej je djelovao u progonstvu, u prostorima Muzeja grada Šibenika.
Od rujna 1991. do 5. kolovoza 1995., Muzej Drniške krajine bio je na okupiranom području RH. Nedostupan muzejskim djelatnicima i službi zaštite spomenika bio je izložen ratnom djelovanju i namjernoj devastaciji.

Zaštita:

* U dopisima drniškog muzeja iz srpnja 1991., vezanima za izdavanje službenih iskaznica prema Haaškoj konvenciji, nisu isticani nikakvi problemi u svezi sa zaštitom muzejske građe.
INFORMACIJE O MUZEJU TIJEKOM OKUPACIJE
Informacije tijekom rata govore o preseljenju građe u kninsku tvrđavu te otuđenju ili krađi Meštrovićevih radova i druge građe.
* Potkraj 1993. otpočela je suradnja Muzejskog dokumentacijskog centra (MDC) s The Art Loss Register, London, na pilot - projektu potrage za nestalim Meštrovićevim djelima iz Drniškoga muzeja. Dokumentaciju je pripremila "Fondacija Meštrović", Zagreb, obradu i dopunu učinili su MDC i Zavod za zaštitu spomenika kulture u sklopu Ministarstva kulture i prosvjete RH. Potraga se obavlja putem računarske mreže, preko aukcijskih kuća, u uskoj suradnji s Interpolom.
* Tijekom svibnja 1994. dopisnik "The Independenta" Robert Fisk, u Kninu je razgovarao s Milojkom Budimirom, direktorom Zavoda za kulturne spomenike "Krajine" u Kninu, o sudbini umjetnina iz Drniškoga muzeja. R. Fisku je pokazan dio fundusa toga Muzeja koji se nalazio u dvije podrumske prostorije kninske tvrđave - Meštrovićevi kiparski autoportreti, poprsja, te arhivski materijal Drniškog muzeja, velika uljana slika "Kolo" I. Meštrovića, poprsje Meštrovićeva brata Petra, skulptura "Ludi Mile", poprsje Meštrovićeve sestre i dr. Prema riječima M. Budimira, šest je Meštrovićevih slika nestalo tijekom rata, a moguće je da su slike završile u Beogradu ili na ilegalnom tržištu.
* Prema izvješću Promatračke misije EZ-a iz lipnja 1994., zgrada Muzeja jako je oštećena tijekom ratnih operacija u Drnišu te je i evakuacija muzejske građe u Knin bila nužna.
* Prema izvješću stručnog savjetnika Vijeća Europe, dr. Colina Kaisera, iz doba njegove misije u Hrvatskoj tijekom lipnja 1994., građa iz Drniša (etnografska zbirka i knjižnica, te dio zbirke Meštrović) nalazi se u Kninskom muzeju, a dio u Meštrovićevom mauzoleju u Otavicama.
Nakon oslobođenja Drniša i povratka stručnih muzejskih djelatnika, potvrđene su informacije o sudbini zgrade i građe. Zgrada Muzeja devastirana je, a građa oštećena i nestala.

Štete na zgradi:


Zgrada Muzeja dvaput je pretrpjela pogotke projektila, pregradni zidovi bili su izbijeni. Teško je oštećeno krovište, urušene su krovne grede. Razbijena su sva stakla, polomljeni prozorski okviri i drveni kapci, uništen je alarmni i vatrodojavni sustav. Električne instalacije su uništene, a sve utičnice i prekidači isčupani iz zidova i otuđeni.
Centralni izložbeni prostor je za vrijeme okupacije služio kao košarkaško igralište, a ostale prostorije Muzeja pretvorene su u javni nužnik.

Štete na građi:


Manji dio muzejskog fundusa zatečen u zgradi nakon oslobođenja, bio je oštećen i razbijen. Arhivska građa i knjige bile su razbacane po zgradi, izgužvane i mokre.
Veći dio fundusa i zbirka Meštovićevih djela vraćeni su iz Knina u lošem stanju.
Nakon provjere građe i inventarne knjige, konstatiran je nestanak 214 predmeta, (od toga 21 Meštrovićevo djelo), 3 Meštrovićeve sadrene skulpture su uništene, a 25 predmeta je teže ili lakše oštećeno.
Etnografska građa vraćena iz Knina bila je oštećena vlagom i prljava zbog neadekvatne pohrane. 
U siječnju 1999. vraćeno je Muzeju šest Meštrovićevih slika pronađenih u Beogradu i Drnišu. Obavljena je revizija ostalih zbirki pa je broj šteta konačan.

Više o oštećenim zbirkama►


Drniš, Muzej drniške krajine
Uništena skulptura I. Meštrovića, Ludi Mile
(snimio Alfred Trojan, 11/97.)


Drniš, Muzej drniške krajine
Uništena skulptura I. Meštrovića, Žena u klečećem stavu
(snimio Alfred Trojan, 11/97.)


Drniš, Muzej drniške krajine
Zatečeno stanje nakon oslobođenja, kolovoz 1995.
(iz fotodokumentacije MDC-a)


Drniš, Muzej drniške krajine
Uništeni reljef I. Meštrovića, Porođenje
(iz fotodokumentacije MDC-a, 8/95.)

copyright © MDC 1997.-2019.