HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

PETRINJA
Galerija "Krsto Hegedušić"

44250 Petrinja
Matije Gupca 2
Tel: 044/ 814-175
Fax: 044/ 812-205
U sastavu: Hrvatski dom
Vrsta muzeja: umjetnički
Osnovan: 1987.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: C
Broj inventirane građe: 99
Broj neinventirane građe:
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
U baroknoj zgradi preuređenoj za potrebe galerije bila je prezentirana zbirka slika članova majstorske radionice Krste Hegedušića, koja je djelovala od 1950. do 1975. godine. Stotinjak likovnih radova, darovanih u spomen Krsti Hegedušiću (1901. - 1975.) i njegovu rodnom gradu Petrinji, reprezentativni je izbor hrvatskoga poslijeratnog slikarstva.
Petrinja je bila na okupiranom području od rujna 1991. do kolovoza 1995., nedostupna muzealcima i službi zaštite, izložena ratnom razaranju i namjernoj devastaciji.

Zaštita:

Fundus nije bio zaštićen, niti su dostavljani izvještaji.
INFORMACIJE O MUZEJU TIJEKOM OKUPACIJE
* Nema informacija o stanju fonda i zgrade u kojoj je Galerija smještena.

Štete na zgradi:


Osim nereda i prljavštine na zgradi nije bilo oštećenja.

Štete na građi:


Nakon oslobođenja u kolovozu 1995. u zgradi Galerije zatečen je samo dio zbirke, a predratna dokumentacija ako je i postojala nestala je. Nestalo je pedesetišest slika iz fundusa a deset slika je lakše oštećeno.
Potrebno je ponovo inventirati ostatak zbirke, ali zasad djelatnost Galerije stagnira jer nema stručnih djelatnika.
Ratne štete popisane su prema podacima u Katalogu zbirke iz 1987. godine.

Više o oštećenim zbirkama►

Petrinja, Galerija Krsto Hegedušić,
Branka se odmara, ulje na uprečki 1925. - otuđena slika
K. Hegedušića

Petrinja, Galerija Krsto Hegedušić,
Mlin na Bistri u Hlebinama, ulje na platnu - otuđena slika
K. Hegedušića

copyright © MDC 1997.-2019.