HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

SLAKOVCI
Etnološka zbirka Osnovne škole Slakovci

32242 Slakovci
U sastavu: Gradski muzej Vinkovci
Osnovana: 1981.


Kategorija muzejske građe: C
Broj građe: 300
Etnološka zbirka Osnovne škole u selu Slakovci nedaleko Vinkovaca nastala je 1981.
isključivo temeljem darova mještana.
Za zbirku se brinuo nastavnik škole, koji je s đacima - članovima školske Etnološke grupe sakupljao predmete. Zbirka je imala tristotinjak etnografskih predmeta iz vremena od sredine 19. do prve četvrtine 20. stoljeća.
Stručnim radom i savjetima pomagala je kustosica etnologinja Gradskog muzeja iz Vinkovaca, koja je i inventirala najvrijednije predmete zbirke.
Zbirka je bila na okupiranom području od 1991. do 1997. godine, nedostupna stručnim djelatnicima ili službi zaštite spomenika.

Zaštita:

Zbirka i dokumentacija o zbirci ostale su nezaštićene na okupiranom području jer nije bilo moguće evakuirati građu.
Inventarni popis najvrijednijih predmeta, darovatelja i fotodokumentacija o zbirci sačuvani su u Gradskom muzeju Vinkovci.
INFORMACIJE O MUZEJU TIJEKOM OKUPACIJE
* Nema informacija o stanju zbirke tijekom okupacije.

Štete na građi:


Štete na zgradi i muzejskoj građi utvrđene su tek nakon oslobođenja područja krajem 1997. Utvrđeno je da je tijekom okupacije Slakovaca veći dio sela je spaljen.
Zgrada u kojoj je bila smještena zbirka devastirana je, a predmeti zbirke su uništeni.

Više o oštećenim zbirkama►

Tradicijska seoska arhitektura Slakovaca - čardak. 

(snimljeno 1983.)

Slakovci, tradicijska seoska kuća.

(snimljeno 1983.)

copyright © MDC 1997.-2019.