HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

DUBROVNIK
Dubrovački muzeji - Kulturno-povijesni muzej

20000 Dubrovnik
Pred Dvorom 3
Tel: 020/ 26-469
Fax: 020/ 28-469
Vrsta muzeja: regionalni
Osnovan: 1872.


Kategorija muzejske građe: A
Kategorija muzejske zgrade: A
Broj inventirane građe: 14.960
Broj neinventirane građe: 8.085
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Muzej je smješten u Kneževu dvoru sagrađenom sredinom 15. stoljeća prema nacrtu napuljskog inženjera Onofrija di Giordana de la Cave, u stilu kasne gotike s renesansnim značajkama iz kasnije obnove. U autentičnim prostorima prezentirana je kulturnopovijesna građa iz razdoblja od 13. do kraja 19. stoljeća (zbirka namještaja, nosiljki, primijenjene umjetnosti, numizmatička zbirka te medalje, grbovi i mjere, pinakoteka starih majstora, itd.)
Od listopada 1991. do listopada 1992., Muzej je bio izložen artiljerijskim napadima okupatorske vojske iz neposredne okolice Grada.

Zaštita:

U rujnu 1991. godine Knežev dvor zaštićen je skelama i vrećama pijeska, a trijem sa stupovima u prizemlju obložen je daskama.
Muzejska građa spremljena je u drvene i metalne sanduke i pohranjena u najsigurnije prostore u prizemlju zgrade. Inventarne knjige su fotokopirane.

Štete na zgradi:


Za kontinuiranih bombardiranja Dubrovnika, tijekom 1991./92., nekoliko puta je pogođena i oštećena zgrada Kneževa dvora.
6. prosinca 1991.
Tijekom dvanaestosatnog napada na grad, teško je oštećeno 30% objekata, a 10% je sravnjeno ili potpuno izgorjelo u požarima koji su potom nastali.
Zgrada Kneževa dvora oštećena je izravnim pogotkom na terasu trijema, a pročelje Dvora oštećeno je krhotinama projektila koji su eksplodirali u neposrednoj blizini.
Oštećeno je popločenje i slojevi hidroizolacije. Krhotinama projektila oštećen je pokrov kupom kanalicom južnog i zapadnog krila zgrade, dijelovi kamenih kanala, vertikalnih limenih oluka te dva krovna prozora.
Svibanj, lipanj i srpanj 1992.
Za bombardiranja grada iz Gradske luke od detonacija i krhotina projektila popucala su prozorska stakla sa zaštitnom folijom i staklene prizme u olovnim okvirima muranske provenijencije, na prozorima prvog kata, polukata i prizemlja. Oštećena je i vanjska stolarija.
Teška oštećenja pretrpjela je kamena arhitektonska plastika posebno reprezentativnog zapadnog pročelja.

Štete na građi:


Nije bilo šteta na građi pohranjenoj u Kneževu dvoru.
Uništeni su i oštećeni predmeti koje je Muzej posudio RO Festival - Dubrovnik. Festivalska zgrada, u ulici Od Sigurate br. 1, izgorjela je 6.prosinca 1991. Sa zgradom je izgorjelo zrcalo, bidermajerski stol i pisaći stol, a jedna stolica je oštećena.
* ažurirano 10/1999.
Izgorjele su 2 slike, ogledalo i više komada namještaja.

Više o oštećenim zbirkama►


Dubrovnik,
Oštećenje Kneževa dvora nakon granatiranja, listopad 1991.
(snimio Damir Fabijanić)

copyright © MDC 1997.-2019.