HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

DUBROVNIK
Dubrovački muzeji - Etnografski muzej

20000 Dubrovnik
Ulica od Rupa 3
Tel: 020/ 412-545
U sastavu: DUBROVAČKI MUZEJI
Vrsta muzeja: etnografski
Osnovan: 1940.


Kategorija muzejske građe: B
Kategorija muzejske zgrade: A
Broj inventirane građe: 2481
Broj neinventirane građe: 2321
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Muzej "Rupe" nalazi se u zgradi stare dubrovačke žitnice iz 1590. godine. Sačuvan je izvorni izgled prizelja, s tri bunara - silosa uklesanih u kamenu, za čuvanje žita. U proljeće 1991. renovirani stalni muzejski postav prikazuje tradicijsku kulturu dubrovačke regije.
Muzej je bio izložen artiljerijskim napadima okupatorske vojske od listopada 1991. do listopada 1992. godine.

Zaštita:

Stalni je muzejski postav skinut, a muzejska građa spremljena u metalne i drvene sanduke te pohranjena u sigurnije prostore. Prizemni otvori zgrade osigurani su vrećama pijeska.

Štete na zgradi:


23. listopada 1991.
Tijekom napada na grad s brodova JRM, izravnim je pogotkom teže oštećena sjeverna streha krova. Detonacijama i krhotinama niza projektila koji su pogodili okolne zgrade oštećenja su povećana. Zbog rastresenosti pokrova i oštećenja krova sjeverne strehe dolazi do prodora vlage u unutrašnjost muzeja.
6. prosinca 1991.
U napadu na grad projektil jače razorne moći udario je u susjednu zgradu, uz istočno pročelje Muzeja "Rupe". Znatno su oštećene i ispucane fuge te kameni zid istočnog pročelja, osobito u predjelu zabata na razini potkrovlja i drugog kata.Oštećenja uzrokuju prodor vlage u unutrašnjost i to u danas već tankim mlazovima vidljivima na površini zida sve do prizemlja.
Stradali su kameni doprozornici i drvenarija prozora najbližih udaru. Stakla su slomljena na većini muzejskih prozora. Od izravnog udara krhotina projektila stradale su tri vitrine i ormari za tekstil.
Depo muzeja u zgradi bivše tiskare pogođen je projektilom od 120 mm sa zapaljivim punjenjem koji srećom nije eksplodirao. Krhotine projektila oštetile su krovište i prozore.
Depo muzeja u istočnom djelu prizemlja palače Sponza, oštećen je od krhotina projektila koji su padali po susjednoj ulici, te su stradala stakla od vitrina koja su tu bila pohranjena.
Tekstilna radionica muzeja smještena u dijelu kompleksa Sv. Marije, izravnim je pogotkom projektila ostala bez postojeće opreme i materijala za rad i zaštitu tekstila.
Svibanj, lipanj i srpanj 1992.
Tijekom bombardiranja grada iz Gradske luke, pogođen je zid aneksa Muzeja i oštećeni su prozori. Izravni pogodak u susjedni objekt (koji je potpuno uništen, ukućani su ranjeni, a na ulazu je ubijena jedna osoba) oštetio ga je krhotinama projektila, te izbio vrata ureda i oštetio zidove i prozore.

Štete na građi:


Lakše je oštećeno devet drvenih predmeta iz fundusa te nekoliko fotografija iz postava.
Uništeno je 13 velikih fotografija u postavu.

Više o oštećenim zbirkama►

Dubrovnik
Oštećenje Muzeja Rupe nakon granatiranja grada, listopad 1991.
(snimio Damir Fabijanić)

copyright © MDC 1997.-2019.