HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

BRIBIR
Muzej grada Šibenika


ARHEOLOŠKI LOKALITET I ZBIRKA
BRIBIRSKA GLAVICA
 


Arheološki lokalitet iz prapovijesnog, antičkog i srednjovjekovnog doba, kojeg zajednički iskopavaju arheolozi Šibenskog muzeja i Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika iz Splita.
Na lokalitetu su in situ konzervirani ostaci antičkih (gradski bedemi, zgrade za stanovanje, cisterne za vodu, rimski mauzolej sa sarkofazima i sl.) i srednjovjekovnih objekata (ostaci kuća i pet crkava, predromanička crkva šesterolisnog tlocrta, trobrodna bazilika romaničko-gotičkih stilskih karakeristika i sl.). Veliki broj pokretnih nalaza, keramike, stakla, oruđa i oružja, nakita, novca, natpisa, kamenih arhitektonskih ulomaka i dijelova crkvenog namještaja, bio je smješten u lapidariju i depou na lokalitetu.
Lokalitet je bio na okupiranom području od 1991. do 1995. godine, nedostupan muzejskim djelatnicima i službi zaštite spomenika, izložen razaranju i namjernoj devastaciji.

Zaštita:

Predmeti zbirke su inventirani, fotografirani i nacrtani u sklopu Šibenskog muzeja. Dio srednjovjekovnog materijala prenesen je prije rata u Split, zbog izložbe "Bribir u srednjem vijeku", pa je zahvaljujući tome spašen.
Lokalitet s ostacima arkitekture i muzejska zbirka ostali su nezaštićeni.

Štete na zgradi:


Nakon oslobođenja u kolovozu 1995. stručnjaci Šibenskog muzeja obišli su lokalitet.
Stambene i muzejske zgrade na lokalitetu oštećene su i opljačkan je sav inventar (namještaj, kuhinjski aparati, hidrofor i ostalo).
U borbama tijekom oslobodilačke akcije "Oluja" oštećena je nova kuća i streha lapidarija. Na građi je konstatirana šteta in situ i u muzejskoj zbirci. Fizičkom devastacijom uništeno je nekoliko kutija s mnoštvom sitnih predmeta - novaca, ulomaka posuda, nakita, stakla i sl. - koji su razbacani po lokalitetu i razbijeni. Na isti način devastirani su kameni spomenici.

Bribir, Arheološki lokalitet Bribirska glavica (avionski snimak)
(snimio Z. Sunko, Ž. Bačić)
 

copyright © MDC 1997.-2019.