HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

DALJ
Arheološka zbirka u Osnovnoj školi Dalj


31226 Dalj
Osnovana: 1981.


Kategorija muzejske građe: B
Broj građe: 248
Arheološka zbirka Osnovne škole u Dalju nedaleko Vukovara nastala je od slučajnih nalaza koje su u školu donosili učenici. Osim arheološke zbirka sadrži etnografsku i nekoliko primjeraka paleontoške građe.
Sakupljana je i sistematizirana od početka 70-ti godina do kraja 80-tih godina, pod vodstvom tadašnjeg profesora povijesti uz stručnu pomoć arheologa iz Muzeja Slavonije u Osijeku.
Zbirka je registrirana u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Osijeku, 1981. godine. (Rješenje br. UP-I-03-174/2-81.BZ/OJ, koje sadrži popis i fotodokumentaciju građe), Zbirka se nalazila na okupiranom području od 1991. do lipnja 1997. godine, nedostupna stručnim djelatnicima ili službi zaštite spomenika.

Zaštita:

Zbog nedostatka vremena zbirka nije evakuirana i ostala je nezaštićena na okupiranom području.
INFORMACIJE O MUZEJU TIJEKOM OKUPACIJE
* Nema informacija o stanju zbirke tijekom okupacije.

Štete na građi:


Štete na muzejskoj građi utvrđene su nakon oslobođenja i vraćanja područja u sklop RH, krajem 1997.
Napravljena je revizija zbirke kojom je ustanovljen nestanak određenog broja građe.
Zaposlenici škole nemaju nikakvih saznanja o sudbini nestale arheološke građe.

Zbirke:

Arheološka zbirka - 102 nestala predmeta.

Numizmatička zbirka - 35 nestalih predmeta.

Više o oštećenim zbirkama►
copyright © MDC 1997.-2019.